Kyrkohandboken förnyas

Flicka häller vatten i dopfunt.

Remisstiden pågår till 15 maj 2016. Foto: Alex & Martin / IKON

Just nu är arbetet med en ny kyrkohandbok inne i ett intensivt skede. I mitten av december 2015 behandlar kyrkostyrelsen förslaget. Om kyrkostyrelsen beslutar att förslaget kan gå på remiss skickas det ut direkt efter nyår.

Remisstid till 15 maj 2016

Alla kyrkoråd i Svenska kyrkan, stiftsstyrelser, domkapitel och andra remissinstanser kommer att få svara och ge sina synpunkter på förslaget. Remisstiden sträcker sig från den 1 januari till den 15 maj 2016. Förslaget kommer att tryckas upp och skickas ut i bokform till alla remissinstanser. Det kommer också att finnas tillgängligt på webben. Ett urval av förslaget till liturgisk musik kommer även att finnas som ljudfiler, så att alla kan lyssna.​

Alla kan pröva

Under förutsättning att kyrkostyrelsen fattar beslut i december 2015 kommer de församlingar som vill kunna prova de olika förslagen till gudstjänster, både den allmänna gudstjänsten och de kyrkliga handlingarna.

Var med och påverka

All information om 2016 års förslag och arbetet med kyrkohandbok finns här på sidan. Här kommer även remissförslaget att finnas för nedladdning. Ta vara på chansen att vara med och påverka den kommande kyrkohandboken!

Här finns en folder i pdf-format om arbetet med nya förslaget >>

Foto: Alex & Martin / IKON

Skapad:2015-09-25 10:05:00

Det nya förslaget till kyrkohandbok har arbetats fram efter en bearbetningsfas och granskningsfas under 2014 och 2015, där framförallt synpunkterna från församlingarna och andra remissinstanser vägt tungt. Det nya handlar om vissa uttryck i böner och andra texter och gäller bland annat treenighetens framställning, eskatologi och kristologi.

Kyrkohandbok på remiss >>

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2012-04-13 15:55:00

Vad är en kyrkohandbok? Vilka får ha synpunkter om förslag till ny kyrkohandbok? Här presenteras de vanligaste frågorna och svaren om arbetet med den nya kyrkohandboken.

Läs alla frågor och svar >>
Ekumenisk gudstjänst i Uppsala domkyrka på romernas internationella dag 2014.

Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrkohandboken översätts till romani chib

Skapad: 2015-06-26 11:24:00

Nu översätts delar av kyrkohandboken till romani chib. Det är en översättning som är efterlängtad av romer.

Läs mer på Svenska kyrkans intranät >>

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2010-11-05 14:05:00

Det konkreta arbetet med ny kyrkohandbok har som mål att förslag till kyrkohandbok kan läggas fram för Kyrkomötet 2017. Arbetet bedrivs på kyrkostyrelsens uppdrag och utifrån de direktiv som kyrkostyrelsen angett.

Läs mer >>

 

Webbverktyget ett hjälpmedel

Skapad: 2012-09-20 14:15:00

Webbverktyget är ett hjälpmedel för att pröva kyrkohandboksförslaget i gudstjänsten. Du kan sätta ihop gudstjänstordningar utifrån de moment, böner, texter, och den musik som kan finnas med i en agenda. Efter nyår kommer det att uppdateras så att det omfattar även 2016 års förslag till kyrkohandbok.

Kontakta kyrkohandboksarbetet

Välkommen att skriva till e-post till: kyrkohandboken
@svenskakyrkan.se

Skapad: 2012-11-09 15:45:00

Här kan du lyssna på musiken i 2012 års förslag. Musiken kan laddas ner – även till din mobiltelefon. Efter nyår kan du lyssna till musiken i 2016 års förslag till kyrkohandbok.

Till musikfilerna >>

//