Foto: Christer Pettersson

Vill du vara med och be?

Använd gärna den här bönen, den används i flera församlingar.

Andakt i enskildhet eller tillsammans med högst sju personer på avstånd.

Gud vi ber till dig i denna pandemi.
Hjälp oss att inte tappa modet.
Inspirera oss att inte förlora hoppet.
Stöd oss så att vi inte kroknar av bördorna vi bär.
Gud hör vår bön

Vi ber om helig Ande över hela vår församling
så att hopp och kärlek kan spira.
Vi ber om att medmänsklighet ska smitta från människa till människa.
Gud hör vår bön

 Gud gör oss till lyssnande medmänniskor.
Gör oss uppmärksamma för människorna omkring oss.
Hjälp oss att uppmärksamma dem vi inte har sett eller hört av på länge
så att ingen blir bortglömd.
Hjälp oss att hitta nya och kreativa sätt
att förverkliga ditt evangelium i vår vardag.
Hör nu det som var och en i tysthet vill lägga fram för dig.
Gud hör vår bön

Tack Gud för att du hör våra böner
och svarar oss genom medmänniskorna,
vinden som viner i träden, våra drömmar eller på otaliga andra sätt.
Amen

Så ber vi den bön som Jesus själv har lärt oss

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran,
i evighet.
Amen.