Välkommen att fira gudstjänst i Dannemorabygdens församling

För att vi ska kunna fira gudstjänst på ett coronasäkert sätt, gäller följande rutiner och restriktioner i församlingens sammanhang:

Vi får nu vara fler som firar gudstjänst samtidigt i samma rum. Men fortfarande gäller att vi behöver hålla avstånd mellan varandra

Gudstjänst firas gärna utomhus.
Med ett avstånd på minst 1 meter mellan platserna kan vi vara många.

Vid gudstjänster inomhus gäller följande:
Platserna är numrerade. Tillsammans med agendan får du en lapp med en siffra. Sök upp motsvarande siffra på en psalmbok i kyrkan. Lägsta nummer längst fram och högre siffror längre bak i nummerordning. Udda siffror på vänster sida, jämna siffror på höger sida.
Avstånd mellan platserna minst 1 meter.

I Dannemora kyrka finns plats för 31 personer med anvisad plats.
I Films kyrka finns plats för 48 personer med anvisad plats.
I Morkarla kyrka finns plats för 23 personer med anvisad plats.
I Österbybruks kyrka finns plats för 42 personer med anvisad plats.

Vid begravningsgudstjänster gäller följande om avsked tas utomhus:
Dannemora kyrka max 31 med anvisad plats.
Films kyrka max 48 personer med anvisad plats.
Morkarla kyrka max 23 personer med anvisad plats.
Österbybruks kyrka max 42 personer med anvisad plats.

Varje anvisad plats är markerad med en siffra och varannan bänk är avstängd då riktlinjerna från folkhälsomyndigheten kräver att varje person skall ha minst 1 meters avstånd framåt, bakåt och i sidled.

Vid begravning där avsked tas i kyrkan gäller att vi behöver hålla avstånd, och det avgör antalet som kan vara med.
Vid begravning med avsked i kyrkan går ett sällskap fram åt gången och nästa sällskap kan gå fram först när de föregående har satt sig på plats igen.
Vid procession till graven sker med 1 meters avstånd mellan begravningsgästerna.

Dop och Vigsel
Vid dop och vigsel gäller olika regler för olika kyrkor, beroende på storlek på kyrka.
Vid dop och vigsel i Films och Morkarla kyrka är enbart dopkandidat med vårdnadshavare respektive brudpar framme i koret. I Dannemora kyrka och Österbybruks kyrka kan ytterligare två personer finnas med i koret.
Vid vigsel markeras anvisade platser gästerna, likt bordsplacering vid festen efteråt. Brudparet har ansvar för att det finns anvisade platser i kyrkan.
Vid dop gör dopfamiljen/dopkandidaten motsvarande anvisning av platserna.

Restriktionerna kan komma att förändras utifrån smittoläge.

Församlingens präster och diakon finns som vanligt tillgängliga för samtal.
Tina Bagerstam Johansson tel 0295-24 40 61
Christer Pettersson tel 0295-24 40 65
Kerstin Jansson tel 0295-24 40 63

Kyrkornas öppettider se hemsidan. Välkommen att fira gudstjänst i Dannemorabygdens församling och välkommen in i kyrkorna.