Max 8 personer i rummet

8 personer i rummet – ”det känns som en jordbävning och det finns ingenstans att hålla i sig”. Frågorna är många om hur vi ska göra. Människor ligger sömnlösa för att lösa problem och situationer. Max 8 personer är inte många personer. När ska detta elände ta slut???

Men om vi vrider perspektivet, och ser det utifrån att vi måste göra allt för att inte fler ska bli sjuka i covid 19, då behöver vi hjälpas åt att göra allt.

Det är helt omöjligt att inte få julpyssla tillsammans, det är helt omöjligt att inte få sjunga Bereden väg och Stilla natt tillsammans. Men vi behöver se det utifrån att inte fler ska bli sjuka.

Därför: 

  • Kommer vi att ställa in barngrupperna som brukar samlas i Kyrkans hus på eftermiddagarna. Istället kommer ni barn och ungdomar att få hälsningar från era ledare.
  • Kommer konfirmanderna att få hälsning och uppgifter från era ledare. 
  • Kommer filmkvällar att bli av med MAX 8 personer i rummet åt gången. Anmälning till pastorsexpeditionen krävs.
  • Kommer ekumenisk bön att anordnas på fredagsmorgnar före jul kl 9. MAX 8 personer.
  • Kommer gudstjänst att firas med MAX 8 personer i rummet åt gången – se annonsnytt om tider. Anmälning till pastorsexpeditionen krävs.
  • Kommer dop och vigslar att firas med MAX 8 personer i rummet.
  • Kommer begravningar att hållas med MAX 20 anhöriga i rummet plus personal.
  • Kommer Österbybruks kyrka att vara öppen vardagar klockan 12-15 och på söndagar den kyrka som det firas gudstjänst i. (se annonsnytt och hemsidan för tider) I kyrkan finns präst eller diakon.
  • Kommer gudstjänster kunna firas hemifrån genom att de livestreamas eller läggas ut inspelade på församlingens facebook-sida. Så vi kan sjunga Bereden väg och Var hälsad sjöna morgonstund.

SÅ när du hör klockorna ringa kan du antingen gå till kyrkan (om du har anmält dig och fått bekräftat att det finns plats) eller så följer du gudstjänsten/andakten/julottan via facebook-sidan eller så sjunger du de julpsalmer du vill och läser helgdagens bibeltext, ber för det som är viktigt för dig, ber Herrens bön, läser välsignelsen och sjunger en psalm. I kyrkan görs ungefär detsamma.

Saknar du psalmbok hemma, så kontakta pastorsexpeditionen, så ser vi till att du får en psalmbok.

Guds välsignelse önskar vi dig i denna märkliga tid. Gud är en gud som tältar med oss, står det i Bibeln. Det betyder att det finns ingen plats där Gud inte finns. Så Gud är med oss alla, där vi vandrar genom öknar och i orostider.