Foto: Christina Thomsson

Integration växer fram i Hammarhagen

Integrationsarbetet har bytt karaktär. Livet pågår och många i Österbybruk har fått sociala nätverk.

Söndagscafét vilar för tillfället. Integrationsarbetet pågår nu vid odlingslotterna i Hammarhagen där fler vill ha sin egen täppa. Många nationaliteter från vår värld odlar och återskapar den gamla kulturhistoriska miljön. Östhammars kommun upplåter marken och Upplandsbygd har beviljat ett bidrag. I framtiden kommer det att bildas en egen föreing, som med en egen styrelse kommer att ansvara för odlingarna. Odlingen främjar integration. Vi möts och övar svenska. vi får också möjlighet att slussa in och visa på hur ett svenskt föreningsliv fungerar för nysvenskarna.

Är du odlingssugen? - Hör av dig!