Dannemorabygdens församling

Prata med oss

Kontakt

Dannemorabygdens församling Besöksadress: Lillgatan 4, 74832 Österbybruk Telefon: +46(295)244060 E-post till Dannemorabygdens församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravstenssäkerhet

Alla stående gravstenar på våra kyrkogårdar, högre än 30 cm, kontrollerades under våren 2017. Många av de stenar som inte klarade kontrollen har åtgärdats men fortfarande återstår en del arbete.


Vad hände efter kontrollen?

Gravarna där stenen inte klarade kontrollen försågs med en gul pinne och om stenen ansågs akut farlig så lades den ner. Därefter kontaktades gravrättsinnehavarna om åtgärd och vi är tacksamma för alla svar vi fick.

I vissa fall har vi inte fått kontakt med gravrättsinnehavaren och graven har därför försetts med en skylt.

Är alla stenar åtgärdade?

Många av de gravstenar som inte klarade kontrollen är nu åtgärdade och står säkert på våra kyrkogårdar. En ny kontroll har även genomförts av de stenar där gravrättsinnehavarna själva ansvarat för säkringen. Av dessa godkändes de flesta vilket tyder på ett bra utfört arbete. 

Vaktmästarna arbetar nu med att ta bort och lägga ner stenar. Det gäller återlämnade stenar, de som ska läggas ner samt de som fortfarande inte är säkrade. Arbetet kommer att fortgå så länge vädret tillåter.

Vad innebar kontrollen?

Kontrollen som gjorts på församlingens kyrkogårdar avser belastningsprov och kontroll av dubbar. Alla stående stenar högre än 30 cm måste klara en belastning av 35 kg för att bli godkända och ska vara dubbade med två dubbar av massivt järn.

Denna kontroll följer de riktlinjer som tagits fram av Centrala Gravvårdskommittén (CGK) för kontroll av gravstenar och som samtliga församlingar är ålagda att följa enligt Arbetsmiljölagen.