Foto: Olof Brandt

Församlingsafton 14/2

Anders Göranzon kring temat "Ge bibeln vidare! ..."

”Ge bibeln vidare! Om att översätta Bibeln så att den blir tillgänglig för människor idag.”

Anders Göranzon från Svenska bibelsällskapet gästar oss i Kyrkans hus den 14/2 kl. 18.

Välkommen!