Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Andrum

Vi lever i en tid där människan inte alltid har tid med sig själv. Människan har ett behov av att få dra sig undan - få tid att finna nya djup i sig själv.

Under hösten kommer Dannemorabygdens församling att erbjuda just dig en möjlighet att under en hel dag få samtala om livet och tron. Att få vara tillsammans med andra i tystnad, promenera och bara få sätta sig och äta en enkel måltid tillsammans.

Vi inleder kl. 10 och avslutar dagen med en måltid kl. 17. Vi kommer att vara i någon av församlingens lokaler och datum meddelas senare.

Är du intresserad? Kontakta:
Komminister Christer Pettersson 0295-24 40 65
Diakon Kerstin Jansson 0295-24 40 75