Foto: Anders Nilsson

Sockenstugan i Funbo

Vi restaurerar för framtiden

Restaurering

Sockenstugan har länge varit i behov av åtgärder eftersom den vilar på ostadig grund. Det har orsakat stora sprickor i husets ena fasad och mellanväggar eftersom grunden inte har förmått att bära huset. Församlingen har fått möjlighet att genomföra en restaurering tack vare bidrag från Jordbruksverket, via Länsstyrelsen. 

vad har gjorts?

Husets ena långsida har stabiliserats och har dragits ihop genom att montera dragstänger i husets mellanväggar. Dragstängerna är fästa i balkar på husets fasad. 

Flera ton gammal bjälklagsfyllning har avlägsnats. Takstolarna har delvis bytts ut och hela bjälklaget har stagats upp och lagats. Ny isolering har lagts in och gångbroar har monterats.

Åtgärderna beräknas vara tillräckliga för att huset ska kunna stå under överskådlig tid. Den tidigare uppfattningen att grunden behövde förstärkas bedöms i nuläget inte vara nödvändig, tack vare ovanstående åtgärder.