POSK

Partipolitiskt obundna - POSK

För oss är kyrkan en öppen gemenskap som sträcker sig utåt, mot en värld som behöver tro, liv, fred och försoning.

Om POSK

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan består av människor i olika åldrar, från olika delar av församlingen och med olika politisk grundhållning som alla har det gemensamt att de är engagerade i församlingens arbete och är beredda att ta ansvar som förtroendevalda. Så vill vi att Svenska kyrkan ska fungera: att vanliga människor tas i anspråk och får möjlighet att gå in i olika uppgifter som behövs för att helheten ska fungera. Kyrkan är varken en kommun eller ett försäkringsbolag, utan en öppen gemenskap som sträcker sig utåt, mot en värld som behöver tro, liv, fred och försoning.

Vilka ser ni som Svenska kyrkans viktigaste uppgifter?

Att bygga levande och missionerande församlingar är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse för alla som tillhör kyrkan. Församlingen och kyrkan är grunden för varje kristens tro och för allt som kristna kan göra tillsammans. Kyrkan ska alltid vara de utsattas röst och vara redo att välkomna varje människa.

Hur ser era mål ut för kommande mandatperiod?

 • Att fler människor upptäcker vår församling, kommer till tro och blir en del av den kristna gemenskapen.
 • Att arbetet bland barn och ungdomar fortsatt får vara en av de prioriterade aktiviteterna.
 • Att fler mötesplatser för ”människor mitt i livet” skapas.
 • Att delaktigheten i församlingens gudstjänster ökar.
 • Att goda kontakter med förskolor och grundskolor inom församlingen upprätthålls och utvecklas.
 • Att församlingen är en kunnig och respekterad aktör i arbetet för och med ekonomiskt och socialt utsatta människor inom vårt område.
 • Att församlingen är och uppfattas som en miljö där både vuxna och barn kan upptäcka och växa i tro.

Vilken är den viktigaste frågan inför kommande mandatperiod?

Vår kyrka, vår församling, måste fortsätta att genom diakoni, gudstjänstliv, ungdomsarbete och mycket annat visa att vi har ett berättigande, att vi finns i Danmark-Funbo-Sävja för våra medmänniskors skull och på så sätt få fler att upptäcka vad kyrkan står för i tro och handling.

Varför ska man lägga sin röst på er?

POSK i Danmark Funbo församling är människor med olika bakgrund, ålder och livserfarenhet. Vi deltar redan idag aktivt i församlingens verksamheter som gudstjänstbesökare, förtroendevalda, körsångare och gudstjänstledare. I vår grupp finns människor som till vardags arbetar med arbetsledning, ekonomi, teologi och mycket annat som kommer till användning i styrningen av vår församling.

Kandidater

 1. Ken Forsberg, Nåntuna
 2. Inger Tjäder, Marielund
 3. Lars Strandell, Sävja
 4. Agneta Hellman, Åkerby
 5. Leif Sandberg, Bergsbrunna
 6. Mikael Meisingseth, Nåntuna
 7. Anna Frost, Sävja
 8. Birgitta Arenlid, Marielund
 9. LarsOlov Eriksson, Vilan
 10. Tommy Slapokas, Vilan
 11. Monica Pettersson Forsberg, Nåntuna
 12. Magdalena Fahlgren, Gunsta
 13. Mona Sandberg, Bergsbrunna