Vi fortsätter att fira gudstjänst

Här är några enkla åtgärder som alla ska vidta för att hindra smittspridning i samband med gudstjänster i virustider. Välkommen in i kyrkan!

För alla deltagares trevnad och trygghet och för att visa omsorg om varandra: tvätta händerna innan du går in i kyrkorummet och/eller deltar i gudstjänst.

Vid mässfirande:
Tjänstgörande präster tvättar händerna i samband med hanteringen av nattvardsbrödet. Vi uppmanar alla nattvardsgäster att ta emot brödet i handen och doppa det i vinet. Vid fridshälsningen undviker vi i nuläget att ta varandra i hand eller omfamna varandra.

Tack för att du visar hänsyn till övriga besökande.