Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Föreläsning "Trygga barn, trygga föräldrar"

Tonårstiden - frigörelse, mognande, tillväxt, turbulens. 24 oktober

Ta hjälp av anknytning när du lotsar ditt barn genom livet

Föreläsning i samarbete med Uppsala kommun

Allsalen i Sävja kulturcentrum
Torsdag 24 oktober 18.00-19.30

Elin Lundberg, leg. psykoterapeut och socionom
verksam i Sävja familjecentral föreläser om olika verktyg för tonårsföräldrar.

Frågor? Sofia Hedman, 070–393 47 74