Skriv din längtan, din saknad eller din hälsning

Häng sedan upp din lapp i saknadsträdet. Det står en gran i varje kyrka i Danmark-Funbo församling, lappar och pennor finns framställda. Om du inte kan ta dig till kyrkan kan du fram till julafton använda formuläret nedan för att få fram ditt meddelande, så skriver en av prästerna ner det åt dig och hänger upp din lapp i Sävja kyrka.

Det är en konstig och annorlunda advent och jul. Kanske hade du tänkt åka någonstans, men kan inte. Kanske hade du tänkt träffa någon kär, men måste avstå. Kanske har du förlorat någon, som stod dig nära.

På Saknadsträdet finns plats för längtan, saknad och sorg, men också förväntan och glädje. Skriv namnet på den eller vad du saknar på ett hjärta och häng upp i granen.

”Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand.”  Ps 139:5

 

Skriv in din saknad, din längtan eller din hälsning här: