Foto: Lars Strandell

Gravstenssäkring pågår

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkogården ska vara en säker plats att vistas på. Just nu säkrar vi upp gravstenar på Danmarks och Funbos kyrkogård.

Just nu håller vi på att säkra upp gravstenar på våra kyrkogårdar. Lagstiftningen gör att vi på kyrkogårdsförvaltningen har ett krav på att kyrkogården blir en säker plats att vistas på.

Vi kommer lägga ner de gravstenar som står ostadigt för att förvissa oss om att kyrkogården blir en säker plats att vistas på. Vi kommer i dagarna kontakta de gravrättsinnehavare, brevledes, vars gravstenar vi valt att lägga omkull. För en diskussion om lämliga åtgärder.

    För mer information, vänligen kontakta:

  • Anders Nilsson

    Anders Nilsson

    Danmark-Funbo församling

    Kyrkogårds - och fastighetschef