Bild på natthimlen med månen som stjärnan i öster
Foto: Josua Kornhall

En stjärna i öster

Ekumeniska böneveckan

Böneveckan som samlar världens kristna i bön, har detta år temat ”En stjärna i öster – vi kommer för att tillbe Kristus” och har förberetts av Kyrkornas råd i Mellanöstern. Temats ord är hämtade från Matteusevangeliets 2 kapitel, där det berättas hur stjärntydarna genom stjärnan fann vägen till stallet i Betlehem, med det nyfödda Jesusbarnet.

Idag, mer än någonsin, behöver Mellersta Östern ett himmelskt ljus. Historien om Mellanöstern har varit och är präglad av konflikt och stridigheter, fläckad av blod och förmörkad av orättfärdighet och förtryck. Stjärnan från Betlehem är ett tecken på att Gud vandrar med sitt folk, känner dess smärta, hör deras rop och lider med dem. 

I Danmark-Funbo församling uppmärksammas böneveckan genom morgonböner varje vardag under vecka 3, den 17-21 jan kl 9.30 i Sävja kyrka. Välkomna!

Böneveckan avslutas genom en för Uppsala Kristna Råd gemensamt anordnad gudstjänst den 23 januari kl 18 i Frälsningsarmens lokaler på St Persgatan 20. Kyrkoherden i Vattholma pastorat Eva Åsjö, predikar. 

Välkomna till gemensam bön!