Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bibelläsning - lectio divina

Läsning och samtal, inga förkunskaper krävs

Start 14/10

Tillsammans läser vi Bibeln och ställer oss frågan hur Gud finns med i våra liv. Med hjälp av en form av bibelläsning som vuxit fram i de kristna klostren - Lectio divina (gudomlig läsning) - närmar vi oss Bibeln med ett bedjande och lyssnande sinne. Läsningen och bönen leds av Björn Dahlman, präst. Inga förkunskaper krävs.

Har du frågor, kontakta Björn Dahlman, 018-418 10 29, 

Vi träffas i Sävja kyrka måndagar kl. 18.00 jämna veckor.
Start den 14/10, därefter 28/10, 11/11, 25/11 och 9/12.