Meny

Åtgärder i virustider

Danmark-Funbo församling vidtar åtgärder i samklang med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ändringar sker kontinuerligt. För aktuell information om verksamhet och gudstjänster, se kalendariet.

Bakgrunden till att verksamheter och aktiviteter i vår församling måste ställas in är för att bidra till att minska sprittspridningen av coronavirus. Konserter, körövningar och körmedverkan i gudstjänster är därför inställda resten av vårterminen.

Våra träffpunkter för vuxna ersätts med Funbolunken och Sävjalunken, promenader i lugn takt, De utgår från Funbo församlingshem och från Sävja kyrka och avslutas med en kopp kaffe ute i det fria. Se dag och klockslag i kalendariet.

Vår verksamhet för barn- och unga följer Uppsala kommuns beslut kring skolan, men vi kommer efter påsk att vara utomhus så långt möjligt.

Vi firar våra gudstjänster, men vi följer givetvis strikt de hygienska råd som finns. Även om du firar gudstjänst på hemmaplan innesluts du i gemenskapen och i kyrkans förbön.

Efter påsk kommer klockarna fortsätta att ringa på ordinarie gudstjänsttid i våra tre kyrkor, men gudstjänsten blir enkel, med fokus på förbön och möjlighet att tända ljus. För dig som önskar nattvard, ges tillfälle till det i Sävja kyrka söndagar kl 18.00. Se även här kalendariet för senaste nytt då förhållandena kan ändras.

Hur förhåller vi oss som gudstjänstfirande gemenskap?

Vi firar gudstjänst. Vid fridshälsning avstår vi från att kramas eller ta i hand. Vi använder konsekvent intinktion (doppar brödet i vinet, dricker ej direkt ur bägaren) under nattvardsfirandet.

Kyrkan är en helig plats där gudstjänster, musikevenemang och andra verksamheter är trygga och positiva sammanhang för många. Av omsorg om och med hänsyn till varandra följer och tillämpar vi de rekommendationer och beslut som fortlöpande ges från Folkhälsomyndigheten och Sveriges regering.

Biskop Karin:
”Coronaviruset är aktuellt för oss på olika sätt. Beredskap behövs oavsett hur omfattande spridningen blir. Bryter sjukdomen ut i stor omfattning har vi ett mycket allvarligt läge. Inte minst tänker jag på vad som kan hända om Corona bryter ut bland alla människor i de stora flyktingströmmarna. Så mycket lidande och svåra situationer det skulle bli. 

På ett personligt plan är det viktigt att vi gör vad vi kan och följer det myndigheterna råder oss: det kan gälla handtvätt, restriktiva utlandsresor eller omdöme i socialt umgänge. Precis som i andra typer av kriser är varsamhet och omsorg om varandra något som måste vara en grundinställning hos var och en av oss.

- - - Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många. Så långt som det är möjligt behöver verksamheterna och miljöerna fortsätta att vara öppna, trygga och tillgängliga.

Av allt detta vill jag särskilt understryka omsorgen om varandra. Jag tror den behövs för att samhället ska fungera, inte minst i tider då det lätt blir hårt och omänskligt. Den omsorgen gäller oss här hemma lika mycket som människor långt borta. Bön har kraft och i våra böner uppmuntrar jag er att, bland alla andra böneämnen, också nämna coronaviruset och dess olika offer.”

+ Karin

VAD VAR OCH EN KAN GÖRA

Församlingarna i Uppsala följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär för närvarande att verksamheter till största delen pågår som vanligt. Tänk på:
- Tvätta händerna ofta och noga
- Hosta eller nys i armvecket
- Undvik att handhälsa
- Stanna hemma om du känner någon form av symptom (hosta, halsont, snuva, feber m fl), oavsett om du rest till drabbade områden eller inte.