Meny

Åtgärder i virustider

Uppdaterad 24/3 Danmark-Funbo församling har vidtagit en del åtgärder i samklang med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mars månad ut sker några förändringar i verksamheten.

Dessa beslut gäller fram till 31 mars 2020. Om förutsättningarna förändras informerar vi om det så snabbt vi kan.
Bakgrunden till beslut om inställda verksamheter och aktiviteter är principen att begränsa icke nödvändiga kontakter mellan många människor på en och samma gång. Konserter och idrottsevenemang ställs in överallt, och vi ser över vilka träffpunkter vi har där vi kan utsätta varandra för smittrisk. Det låter hårt och omänskligt, ja rent okristligt, att säga att mänskliga kontakter inte skulle vara nödvändiga, men i en situation när det är oehört viktigt att begränsa smittspridning är det så vi får tänka ett tag.

- Verksamheter för personer i åldersgruppen 70+ ställs in (tisdagsträff i Funbo, Sävja sykrets).

- Andakter på äldreboenden ställs in.

- Vuxenkörerna, barnkörerna och Våga sjunga-kören: vi ställer in körövningar och körmedverkan i våra gudstjänster (detta är anledningen till den inställda musikgudstjänsten 15 mars).

- Inget kyrkkaffe ordnas i anslutning till gudstjänsterna.

- Pastagudstjänsten 25 mars i Funbo ställs in.

 

Hur förhåller vi oss som gudstjänstfirande gemenskap?

Vi firar gudstjänst. Vid fridshälsning avstår vi från att kramas eller ta i hand. Vi använder konsekvent intinktion (doppar brödet i vinet, dricker ej direkt ur bägaren) under nattvardsfirandet.

Kyrkan är en helig plats där gudstjänster, musikevenemang och andra verksamheter är trygga och positiva sammanhang för många. Av omsorg om och med hänsyn till varandra följer och tillämpar vi de rekommendationer och beslut som fortlöpande ges från Folkhälsomyndigheten och Sveriges regering.

Biskop Karin:
”Coronaviruset är aktuellt för oss på olika sätt. Beredskap behövs oavsett hur omfattande spridningen blir. Bryter sjukdomen ut i stor omfattning har vi ett mycket allvarligt läge. Inte minst tänker jag på vad som kan hända om Corona bryter ut bland alla människor i de stora flyktingströmmarna. Så mycket lidande och svåra situationer det skulle bli. 

På ett personligt plan är det viktigt att vi gör vad vi kan och följer det myndigheterna råder oss: det kan gälla handtvätt, restriktiva utlandsresor eller omdöme i socialt umgänge. Precis som i andra typer av kriser är varsamhet och omsorg om varandra något som måste vara en grundinställning hos var och en av oss.

- - - Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många. Så långt som det är möjligt behöver verksamheterna och miljöerna fortsätta att vara öppna, trygga och tillgängliga.

Av allt detta vill jag särskilt understryka omsorgen om varandra. Jag tror den behövs för att samhället ska fungera, inte minst i tider då det lätt blir hårt och omänskligt. Den omsorgen gäller oss här hemma lika mycket som människor långt borta. Bön har kraft och i våra böner uppmuntrar jag er att, bland alla andra böneämnen, också nämna coronaviruset och dess olika offer.”

+ Karin

VAD VAR OCH EN KAN GÖRA

Församlingarna i Uppsala följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär för närvarande att verksamheter till största delen pågår som vanligt. Tänk på:
- Tvätta händerna ofta och noga
- Hosta eller nys i armvecket
- Undvik att handhälsa
- Stanna hemma om du känner någon form av symptom (hosta, halsont, snuva, feber m fl), oavsett om du rest till drabbade områden eller inte.