Arbetsgrupp för din kyrka

Distriktsråden i Danmark och Sävja söker medlemmar - är du intresserad?

Församlingens tre kyrkor har alla varsitt distriktsråd. Distriktsråden är arbetsgrupper med församlingsbor som ger idéer till verksamhet med mera i just deras egen kyrka. Distriktsråden brukar träffas ca två gånger per termin och sitter i två år. Nu behövs det nya medlemmar till distriktsråden i Danmark och Sävja. Vill du själv vara med och utforma verksamheten i den kyrka som finns närmast dig eller känner du någon som vill det? Hör av dig till kyrkoherde Susanne Nordgren eller till Danmark-Funbo församling.

Medlemmarna i distriktsråden väljs inte genom kyrkovalet, utan utses av kyrkorådet efter inkomna nomineringar/intresseanmälningar.

Susanne Nordgren

Susanne Nordgren

Danmark-Funbo församling

Kyrkoherde, Kontraktsprost