Nattvandring Sävja

Nattvandring Sävja

Nattvandrarna Sävja samarbetar med Svenska kyrkan, Uppsala kommuns ungdomsjour och polisen. Varje fredagskväll promenerar de i Sävja för att ungdomar, och andra som är ute på kvällen, ska känna sig trygga.

Nattvandring Sävja

Nattvandrarna i Sävja gör en viktig insats genom att promenera i Sävja varje fredagskväll. Syftet är att finnas till hands och skapa trygghet bland ungdomar och andra som är ute på kvällen. Nattvandring Sävja samarbetar bl.a. med Uppsala kommuns ungdomsjour, Svenska kyrkan och polisen.

Bli Nattvandrare

Nattvandrarna i Sävja är en grupp ideella ortsbor som vill bli fler. Man kan vara med en gång eller mer regelbundet. Den som vill är välkommen att prova på!

Tid och plats

Gruppen samlas vid Sävja kulturhus varje fredag kl. 20 och promenerar till kl. 23.

Kontakt

Steffen Weckner 070-2644340, steffen.weckner@gmail.com
Viktoria Rydberg, viktrydb@gmail.com

Facebook: “Nattvandring.nu Sävja”