Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Danmark-Funbo församling Besöks- och postadress: Carl von Linnés väg 2, 75756 Uppsala Telefon: +46(18)4181000 E-post till Danmark-Funbo församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkoherden har ordet: Fader, lär mig att hålla jul i mitt hjärta!

Betraktelse från kyrkoherde Susanne Nordgren.

Jag lånar denna gång ord från Jeanna Oterdahl ur ”En bönbok från dem som har svårt att bedja”, utgiven 1947, och tänker att inte mycket verkar ha förändrats de senaste 70 åren.


”Året mörknar, och det lider mot jul. Fader, lär mig att hålla jul i mitt hjärta!
Rastlösheten är aldrig större, jäktet aldrig hetsigare, än när människorna bereder sig att fira Godhetens ankomst till jorden. Julens innebörd skyms undan av oväsentligheter, som med varje år tycks bli allt flera. Också den som gärna vill fira jul, så som jul skall firas, är ofta nog så tröttkörd, när helgen kommer, att tanken på att julfirandet helst borde avskaffas inte ligger långt borta.


Gråter inte barnet i krubban över allt det utanverk som skymmer dess närvaro?
Fader, jag tackar dig för att julens under trots allt beständigt kan förnyas. Det är mera än ett minne; det kan bli levande verklighet för var och en som vill uppleva det. Låt det bli verklighet för mig. Låt hans stämma, som var ”ditt väsens avbild” få också till mig bära budskapet om frid: frid på jorden, frid mellan de stridande viljorna i mitt eget inre. Giv mig en allt överväldigande håg att följa honom, där han än idag går fram mellan jordens betryckta och små; det levande uttrycket för din kärlek, din sanning, ditt ljus. Låt mig – i all ödmjukhet – få bli ett Kristusbrev i den mörka världen. Amen. ”


Dock, natt skall förbliva, där nu ångest råder.
Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus;
Ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart.
Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given,
och på hans skuldror skall herradömet vila.
ur Jesaja 9 (1942 års övers.)

Arkiv: Här hittar du tidigare betraktelser och ord från kyrkoherden

Susanne Nordgren

Susanne Nordgren

Danmark-Funbo församling

Kontraktsprost, Kyrkoherde

Direkt: 018-418 10 50 (mob)