Kristdemokraterna

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Vi har en ekumenisk orientering, försvarar människovärdet, vill ha en kyrka för hela familjen och betonar familjens roll i förmedlingen av den kristna tron.

Om Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Kristdemokrater i Svenska kyrkan är inte en partipolitisk gruppering i kyrkomötet och kyrkovalet. Vi är en fristående nomineringsgrupp som bygger vårt program, valplattform och handlande på en kristen och demokratisk idétradition. Det innebär att vi har en ekumenisk orientering, försvarar människovärdet, vill ha en kyrka för hela familjen och betonar familjens roll i förmedlingen av den kristna tron.

Vilka ser ni som Svenska kyrkans viktigaste uppgifter?

Svenska kyrkans viktigaste uppgift idag är mission och undervisning. Kunskaperna i kristen tro minskar och antalet medlemmar i Svenska kyrkan har sjunkit väldigt mycket sedan millenieskiftet. Sverige håller på att bli ett missionsland.

Thorbjörn Aronson
Thorbjörn Aronson

Hur ser era mål ut för kommande mandatperiod?

Vårt mål är att stödja och bidra till att den kyrkliga verksamheten i pastoratet kan utvecklas, så att flera människor kan nås med evangeliet och komma i kontakt med kyrkan.

Vilken är den viktigaste frågan inför kommande mandatperiod?

Att få se fler människor komma till gudstjänsterna och att initiativ kan tas för att nå ut till de personer i vårt pastorat som inte varit i kontakt med kyrkan.

Varför ska man lägga sin röst på er?

Därför att vi vill att kyrkan ska vara en kyrka för hela familjen och prioritera undervisningen för både dem som är döpta och tillhör kyrkan och de som inte är det, t.ex. genom barngrupper, konfirmandundervisning, Alphagrupper och bibelstudier. Dessutom värnar vi både den utom- och inomkyrkliga ekumeniken.

Kandidater

  1. Helena Virsén
  2. Torbjörn Aronson
  3. Hanna Hermansson