bokomslaget till boken Hela Livet av Anders Rosengren

Hela livet

En samtalsgrupp om livsfrågor, existentiell hälsa och andlig mognad.

Vad är hälsa för dig? Hur påverkas vi av stress? Av ensamhet? Av åldrande? Vad vill du förändra i ditt liv? Hur kan vi få ihop det inre med det yttre, öppna oss för det som är större än vi själva?

Vi träffas sex tillfällen under hösten och samtalar utifrån boken ”Hela livet” av läkaren och professorn Anders Rosengren. Du får låna boken av oss.

Begränsat antal platser och föranmälan krävs. Arrangeras i samarbete med Sävjabiblioteket. 

Start måndag 26 september kl. 13.00-14.30 på Sävja Kulturhus. 

Frågor och anmälan till Anette Brandt eller telefon 073-920 10 48.