Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Häktespräst

Mia-Marie Stigsdotter Kjellgren berättar om sitt uppdrag som häktespräst i Uppsala.

Mia-Marie arbetar på Uppsala Häktet två gånger i veckan där hon har själavårdssamtal med de som önskar. Ibland ber personalen henne att prata med någon som mår dåligt. Hon har tidigare varit fägelsepräst på Anstalten Åby.


Kyrkans arbete på Häktet är viktigt. Mia-Marie möter ofta personer som är totalt uppgivna, ofta har de till och med tappat viljan att leva. Hon berättar själv:


” Att vara häktespräst är ett enormt viktigt uppdrag har jag fått erfara då jag möter människor som är totalt uppgivna, ofta så pass att de inte ens vill leva längre. Våra samtal och Guds kärlek och omsorg om varje enskild individ är så total att det leder till nytt hopp, att livet inte behöver vara slut.

Jag möter människor som haft det enormt tufft redan som barn, de har inte ens fått en chans av livet. Vilket leder till en trasighet på insidan, vissa jag möter har aldrig ens vågat öppna sig och sätta ord på sin smärta.

Att vara på häktet är inte bara att ge, utan i allra högsta grad att få! Att få ta del av en människas berättelse, att få dela dennes sorg och smärta. Det är nåd att få möta varje enskild människa. Det finns en vacker ”pärla” inom varje människa. Det gäller bara att ta sig tid och lyssna för att se den. På häktet har jag den tiden att lyssna.

De möten jag får på häktet styrker även min tro och bevisar att Gud är verksam idag och att Gud älskar varje människa. Jag får även erfara hur viktig och förlösande förlåtelsen är. För mig som person så påverkar det mig på så sätt att man får en bredare insikt om livet, hur det kan vara utanför den sfär som vi rör oss inom, vilket jag tror är viktigt som präst. ”

Mia-Marie Stigsdotter Kjellgren