Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Samtal och stöd

Du behöver inte bära allting själv. Församlingens diakoner och präster kan hjälpa dig.

Sorgegrupper

När du drabbas av stor sorg

Sävjalunken - tisdagar

Vi mår bra av att röra på oss och vara tillsammans. Sävjalunken bjuder på både rörelse och socialt umgänge. Vi träffas ute och går en lugn promenad.

Kyrkan i Sävja kulturhus

Vi finns på plats även i Sävja kulturhus