Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Danmark-Funbos kyrkogårdar och begravningsformer

I Danmark-Funbo församling finns två kyrkogårdar – en invid Danmarks kyrka och en invid Funbo kyrka

Gravplats

Ni som är anhöriga kan kontakta kyrkvaktmästaren för att utse gravplats på kyrkogårdarna. Har familjen sedan tidigare grav på kyrkogården kan det, om det finns plats i graven vara möjligt att gravätta i denna. 

För kista upplåts i allmänhet kistgrav med plats för två kistor i bredd (två meters-grav).

Urna kan gravsättas i gamla gravar eller i en ny urngrav.

Gravsten

Vänd dig till en begravningsbyrå eller en gravstenstillverkare för råd beträffande gravsten.

 

 

Information om våra minnes och - askgravlundar

Gravrätt

Gravrätten gäller 25 år och förlängs automatiskt 25 år efter senaste gravsättning. När gravrätten upphör, tillfrågas den som innehar gravrätten, om gravrätten skall förlängas. Om detta inte sker återgår gravplatsen till församlingen, som kan upplåta graven till en annan gravägare.
Förnyelse av gravrätt, i 25 år, kostar 500 kr.

Innehavare av gravrätten

Om den som har dött stod antecknad som gravrättsinnehavare, måste dödsboet inom sex månader anmäla vem som skall överta gravrätten. Det är önskvärt att en person antecknas som gravrättsinnehavare. Om det finns flera ägare till en grav, skall en av dem antecknas som kontaktperson. Gravrättsinnehavare och kontaktperson skall antecknas i församlingens gravbok och i gravbrevet. Gravrättsinnehavaren bestämmer vilka som får gravsättas inom gravplatsen. Gravrättsinnehavaren kan även bestämma vem som skall överta gravrätten efter hen.

Skötsel av gravplats

Den som är gravrättsinnehavaren är också ansvarig för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.

Mot särskild avgift kan församlingen svara för skötseln av gravplats: plantera, rensa ogräs, vattna blommor, kratta grusgravar. Avgiften betalas antingen mot räkning varje år eller genom en engångsavgift för upp till tio år framåt. (Se prislista nedan.) Hör med församlingsexpeditionen om gällande villkor. På gräsgravar klipps gräset utan kostnad. Om det är svårt att sköta planteringar på en grav, kan man ta bort planteringsytan och endast sätta lösa blommor då man besöker graven. Kyrkvaktmästaren kan ge mer information.

Avgifterna är för närvarande (fr o m år 2018):

Skötsel av gruset på grusgrav

1-3 kistplatser                                                           275:-

4-6 kistplatser                                                           500:-

Skötsel av blomrabatt                                                      

Urngravplats                                                             410:-

1-3 kistplatser                                                           410:-

4-6 kistplatser                                                           550:-

Plantering av vår- och sommarblommor

Per styck inkl plantering                                               25:- 

Ljung                                                                           45:-

Vinterkrans                                                                140:-

Ljus (till Allhelgona och/eller jul)                                    15:-/st