Danmark-Funbo församling

Prata med oss

Kontakt

Danmark-Funbo församling Besöks- och postadress: Carl von Linnés väg 2, 75756 Uppsala Telefon: +46(18)4181000 E-post till Danmark-Funbo församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Aktuella volontäruppdrag

Här kan du se vad vi behöver hjälp med i Danmark-Funbo församling just nu.


Om du söker någon av kontaktpersonerna nedan på deras direktnummer men inte får kontakt går det alltid att söka dem via församlingens expedition på tel. 018-418 10 00.

Vi behöver dig till ett av våra viktigaste och mest intressanta uppdrag - kyrkvärd!

Kyrkvärdens uppgift är att tillsammans med vaktmästare, musiker, präst och gudstjänstbesökare skapa en angelägen och inkluderande gudstjänst där gemenskap och Gudsnärvaro genom bibelord, bön, musik och nattvard står i centrum. Att vara kyrkvärd innebär tjänstgöring före, under och efter gudstjänst. Det kan tex. handla om att läsa texter, hälsa välkommen, dela ut nattvard, ställa i ordning i kyrkan mm.

När: Året runt, enligt schema.
Var: I någon av församlingens tre kyrkor - Sävja, Danmark eller Funbo.
Tid: Varannan till var fjärde söndag, ett arbetspass tar ca 3-4 timmar.
Specifika önskemål: Intresse för gudstjänst och människor.

Kontakta: Sofia Hedman, präst, 018-418 10 04 (mob), 0703-93 47 74 (sms). 

Gudstjänstmedverkan

Delaktighet ger mer levande gudstjänster! Var med och utforma, förbered eller medverka i gudstjänstens olika moment.

När: Aktuellt året runt. 
Var: Området Danmark Funbo församling.
Tid: Du medverkar en gång eller vid flera tillfällen.
Specifika önskemål: intresse av att bidra med ditt kunnande och din erfarenheter in i gudstjänsten.

Kontakta: Sofia Hedman, präst, 018-418 10 04, 0703-93 47 74 (sms).

Vuxenvandra i Sävja

Samling vid Café Hjärtat på Sävja Kulturcentrum (buss 5, hållplats Daneport). Vi tar en kaffe med tilltugg och har en liten genomgång med alla vandrare innan vi ger oss iväg för att se/prata med unga och gamla i Sävja. Tanken med vandringarna är att skapa trygghet och att lära känna varandra från de olika områdena i närområdet. Vi vill visa att engagemang är roligt och givande. Du som vuxen behövs som förebild! Vandringarna görs i samarbete med Uppsala kommun, Sävja biblioteket och Uppsala Hem.

När: Fredagkvällar kl. 19-22 en gång/mån. 
Var: I Sävja, framför allt i och runt Sävja Kulturcentrum.
Tid: Du är med en gång eller vid flera tillfällen.
Specifika önskemål: Intresse för människor. 

Kontakta: Marie Liljeström, pedagog, 018-418 10 11 (mob), 0703-42 98 89 (sms).

Internationella gruppen

Församlingens internationella arbete drivs av en sedan länge välfungerande grupp ideella medarbetare. Målsättningen är att som kyrka, hemifrån, genom olika projekt hjälpa människor i andra länder som befinner sig i socialt utsatta situationer. Nya deltagare är alltid välkomna till gruppen!  

När: Vi bestämmer mötestid från gång till gång som det passar deltagarna, oftastkvällstid. Ca ett möte i månaden. 
Var: Vi träffas i något av våra församlingshem, ibland ”hemma hos...”.
Tid: Två-tre timmar i månaden, du är med i den omfattning du själv önskar.
Specifika önskemål: Intresse för humanitära och internationella frågor.

Kontakta: Mattias Stockhaus, präst 018-418 10 49 (mob), 070-88 240 62 (sms) eller Marie Blomkvist Falkenö, diakon 018-418 10 33 (mob), 0769-46 70 02 (sms).

Klädutlämning på Migrationsverkets utreseboende Åby

Vill du vara en i gruppen volontärer som jobbar med klädutlämningen i Röda stugan på Åby? Kom och testa om detta är något för dig, din hjälp behövs!

När: Klädutlämning sker på tisdagar kl 13-15, året runt. Under denna tid går det också bra att lämna in kläder som du vill skänka. 
Var: Åby utreseboende nära Gunsta, utmed väg 282 (f.d. kriminalvårdsanstalten)
Tid: Du hjälper till en gång eller vid flera tillfällen.
Specifika önskemål: Intresse av att möta nya människor.

Kanske vill du hellre bidra med någon form av fysisk aktivitet (idrottshall finns) eller kreativ verksamhet? Möjlighet finns också att kliva in i redan välfungerande aktiviteter som ordnas av KRIK och Röda korset.

Kontakta: Marie Blomkvist Falkenö, diakon 018-418 10 33 (mob), 0769-46 70 02 (sms)

Intresserad av trädgårdsarbete på våra kyrkogårdar?

Uppdraget innebär plantering och skötsel av växter i rabatter runt våra kyrkor och på kyrkogårdarna tillsammans med vaktmästare.

När: Under vår, sommar, höst.
Var: Området Danmark Funbo församling.
Tid: Du hjälper till en halv dag, eller mer om du så önskar.
Specifika önskemål: Trädgårdsintresse eller en vilja att arbeta utomhus.

Kontakta: Anders Nilsson, fastighetsansvarig 018-418 10 21 (mob), 0709-56 82 30 (sms) eller Anders Risberg, vaktmästare 018-418 10 22 (mob), 0703-88 07 10 (sms).

Har du en prunkande trädgård som du gärna delar med dig av?

Vi tar tacksamt emot blommor/växtlighet till altaret i kyrkorna (Danmark, Sävja eller Funbo) eller till utsmyckning av församlingshemmen.

När: Aktuellt året runt. 
Var: Området Danmark Funbo församling.
Tid: Du skänker blommor/växter en gång eller vid flera tillfällen.
Specifika önskemål: Även det till synes enkla kan vara mycket vackert!

Kontakta: Regina Pärlemark, husmor i Sävja kyrka 018-418 10 10(mob), 0706-07 14 04 (sms).

Linnés kyrkstig behöver bibelord och tillverkning av skyltar

Det sägs att Carl von Linné och hans hund Pompe har trampat upp en stig till Danmarks kyrka, en stig som finns kvar och används än idag. Vill du hjälpa till att ordna med bibelord längs kyrkstigen som börjar vid Danmarks kyrka och slutar vid Linnés Hammarby? Uppdraget handlar om att själv eller tillsammans med andra välja ut passande bibelord för en vandringsstig och/eller tillverka och formge skyltar för dessa bibelord.

När: Aktuellt året runt. 
Var: Området Danmark Funbo församling.
Tid: En halv till ett par dagar.
Specifika önskemål: Intresse av att förbättra redan vacker vandringsstig.

Kontakta: Susanne Nordgren, kyrkoherde 018-418 10 50 (mob), 0704-58 42 84 (sms), Kicki Holmberg, kommunikatör 018-418 10 06 (mob), 0720-18 37 45 (sms) eller Sonny Larsson, vaktmästare 018-418 10 03 (mob), 0707-29 38 86 (sms).

Vår- och höststädning inomhus och utomhus i våra kyrkor och församlingshem

Är du en sådan där person som känner tillfredställelse av att få göra rent och snyggt eller fixa/laga små projekt? Våra kyrkor, församlingshem och trädgårdar behöver skötsel och omsorg. Uppdraget utförs tillsammans med andra eller enskilt efter bästa förmåga.

När: Aktuellt året runt. 
Var: Området Danmark Funbo församling.
Tid: Enligt överenskommelse, minst två timmars arbete.
Specifika önskemål: Intresse av att hjälpa till att hålla våra byggnader i fint skick.

Kontakta: Anders Nilsson, fastighetsansvarig 018-418 10 21 (mob), 0709-56 82 30 (sms).

Skådespelare till skolvandringar

Barn i alla åldrar från församlings skolor som bjuds in till våra tre kyrkor i samband med de stora högtiderna. Vi söker aktörer av olika slag, du kan även hjälpa till med andra praktiska sysslor runt dessa evenemang.

När: Inför de stora helgerna, året runt. 
Var: Området Danmark Funbo församling.
Tid: En halv dag eller mer.
Specifika önskemål: Lust att spela teater, berätta eller på liknande sätt förmedla traditioner och det kristna budskapet.

Kontakta: Annika Ekberg, barnmusiker 018-418 10 13 eller Sofia Hedman, präst, 018-418 10 04, 0703-93 47 74 (sms).

Sökes: kompis till nyanlända/asylsökande

Vill du vara kompis/medmänniska/samhällsguide till någon som är ny i Sverige? Du binder inte upp dig för lång tid (om du inte vill) utan endast en eller några få träffar/middagar eller andra aktiviteter.

När: Aktuellt året runt. 
Var: Inom församlingen finns boenden för nyanlända där vi har kontakter att förmedla till dig.
Tid: Du hjälper till en gång eller vid flera tillfällen.
Specifika önskemål: Intresserad av att möta nya människor.

Kontakta: Marie Blomkvist Falkenö, diakon 018-418 10 33 (mob), 0769-46 70 02 (sms).

Hjälp oss att hålla kyrkorna öppna under helgen

Vi sätter ut en skylt utanför kyrkan när den är öppen under helgen för den som vill komma in för en stilla stund. Detta uppdrag kräver att man är minst två.

När: Året runt.
Var: Kyrkorna i Danmark, Sävja eller Funbo.
Tid: Du hjälper till en gång eller vid flera tillfällen, så långa eller korta pass du själv vill och har tid till.
Specifika önskemål: Intresse av att få människor att känna sig välkomna.

Kontakta: Anders Nilsson, fastighetsansvarig, 018-418 10 21(mob), 0709-56 82 30 (sms) eller Sofia Hedman, präst, 018-418 10 04 (mob), 0703-93 47 74 (sms).

Vägkyrka Funbo

Hjälp till att hålla kyrkan öppen sommartid för de som passerar längs med väg 282. Möjlighet att guida i kyrkan om du vill det.

När: Juni-aug.
Var: Funbo kyrka.
Tid: Du hjälper till en gång eller vid flera tillfällen.
Specifika önskemål: Vi söker dig som tycker om att få människor att känna sig välkomna.

Kontakta: Leif Byström, vaktmästare i Funbo, 018-418 10 35 (mob), 0736-82 97 00 (sms).

Vi söker människor med specifik yrkeskompetens

Är du yrkeskunnig inom ett särskilt område som skulle kunna komma andra till glädje eller nytta? Vi söker ex. tandläkare, IT-kompetens, frisör, jurist, hantverkare, konstnär, förskolelärare, florist, massör, veterinär mm. Rådgivande uppdrag framför allt, men även utförande, om du själv vill och har möjlighet. Du bistår någon som saknar ekonomisk möjlighet att själv betala för denna hjälp.

När: Aktuellt året runt. 
Var: Området Danmark Funbo församling.
Tid: Du hjälper till en gång eller vid flera tillfällen.
Specifika önskemål: Intresse att dela med sig av sina kunskaper och på samma gång hjälpa en medmänniska.

Kontakta: Marie Blomkvist Falkenö, diakon 018-418 10 33 (mob), 0769-46 70 02 (sms).

Fondjägare

Är du en person med överblick på tillgängliga fonder att söka för personer med svag ekonomi eller är du på annat sätt bra på att hantera ekonomi och vill stötta människor som av olika anledningar har svårt med detta.

När: Aktuellt året runt. 
Var: Området Danmark Funbo församling.
Tid: Du hjälper till en gång eller vid flera tillfällen.
Specifika önskemål: lugn personlighet, god förmåga att strukturera.

Kontakta: Marie Blomkvist Falkenö, diakon 018-418 10 33 eller Kerstin Olsson, diakon 018-418 10 31 eller Anders Danielsson, kamrer 018-418 10 07.

Sökes: Musiker!

Utöver fler körmedlemmar söker vi solister och deltagare i församlingens husband eller dig som på annat sätt vill bidra med dina musikaliska gåvor i bland annat gudstjänster och konserter.

När: Året runt i den omfattning du själv önskar, ett tillfälle eller flera gånger.
Var: Området Danmark Funbo församling.
Tid: Omkring två till fyra timmar.
Specifika önskemål: Musikintresse.

Kontakta: Inger Knecht Lindmark, organist 018-418 10 09 (mob), 0707-57 18 42 (sms) eller Eva Karlsson, organist, 018-418 10 08 (mob), 0707-57 19 22 (sms).

Kom och var med i psalmkör

Vi sjunger igenom söndagens sånger och ”backar upp” församlingen på söndagen.

När: Aktuellt året runt. När vi övar bestäms utifrån intresse.
Var: Området Danmark Funbo församling.
Tid: Du hjälper till en gång eller vid flera tillfällen.
Specifika önskemål: Musikintresse.

Kontakta: Inger Knecht Lindmark, organist, 018-418 10 09 (mob), 0707-57 18 42 (sms).

Extra vuxen närvaro på Öppet hus

Öppet hus är församlingens mötesplats för små barn (0-6 år) och deras föräldrar. Vi sjunger, leker, fikar och umgås. Du är välkommen att vara med, extra vuxen närvaro behövs alltid.

När:  Under höst- och vårtermin, i den omfattning du själv önskar.
Var: Sävja kyrka onsdag em och fredag fm. Funbo församlingshem måndag och onsdag fm.
Tid: Du hjälper till en gång eller vid flera tillfällen, ett pass är ca 3 timmar.
Specifika önskemål: Intresse för människor, både stora och små.

Kontakta: Marie Blomkvist Falkenö (Funbo), diakon 018-418 10 33 (mob), 0769-46 70 02 (sms) eller Annika Ekberg (Sävja), barnmusiker 018-418 10 13.

Vill du hjälpa till med födelsedagsuppvaktningar?

Församlingen har en lång tradition av att göra födelsedagsuppvaktningar, de som fyller 90, 95, 100 år och är medlemmar i församlingen uppvaktas med ett hembesök och en blomma. Du ringer upp personen i fråga och bestämmer en tid för att ses, du själv inhandlar sedan blomman som bekostas av församlingen. De i församlingen som fyller 70, 75, 80 och 85 år uppvaktas genom större kalas 1 gång/år. Det finns även möjlighet att vara med och hjälpa till vid dessa fester.

När: Aktuellt året runt. 
Var: Området Danmark Funbo församling.
Tid: Ca 2-3 timmar per tillfälle.
Specifika önskemål: Intresse för människor, god förmåga att lyssna.

Kontakta: Marie Blomkvist Falkenö, diakon, 018-418 10 33 (mob), 0769-46 70 02 (sms).

Dela ut julblommor

Utdelning av julblommor till äldre personer i Funbo, blommorna och kort hämtas i Sävja kyrka. Brukar vara ett mycket trevligt uppdrag.

När: December månad. 
Var: Funbo
Tid: En till tre timmar.
Specifika önskemål: Tillgång till bil behövs.

Kontakta: Marie Blomkvist Falkenö, diakon, 018-418 10 33 (mob), 0769-46 70 02 (sms).

Besöka någon som vill ha sällskap

Hembesök till personer i församlingen som vill ha sällskap eller någon att prata med. Kan också handla om promenadsällskap eller att du ringer personen i fråga.

När: Aktuellt året runt. 
Var: Området Danmark Funbo församling.
Tid: Du hjälper till en gång eller vid flera tillfällen.
Specifika önskemål: Människointresse, god förmåga att lyssna.

Kontakta: Kerstin Olsson, diakon 018-418 10 31 (mob), 0707-57 19 38 (sms).

Gör hembesök på äldreboenden i Sävja

Hälsa på någon som inte längre själv så lätt kommer ut och träffar människor. Församlingen har regelbunden andaktsnärvaro på äldreboendena, du är välkommen att vara med också där.  

När: Aktuellt året runt. 
Var: I Sävja.  
Tid: Du hjälper till en gång eller vid flera tillfällen.
Specifika önskemål: Människointresse, god förmåga att lyssna.

Kontakta: Kerstin Olsson, diakon 018-418 10 31 (mob), 0707-57 19 38 (sms).

Vill du vara ”bonusmormor/morfar”?

I vår barnverksamhet i församlingen träffar vi ibland småbarnsföräldrar som önskar ett större nätverk av människor runt sig och som skulle ha stor glädje av en hjälpande hand i vardagen. Ett eventuellt uppdrag utformas enligt överenskommelse mellan dig och familjen.  

När: Aktuellt året runt. 
Var: Området Danmark Funbo församling.
Tid: Ca en till tre träffar i månaden, någon timme åt gången.

Specifika önskemål: Intresse för människor och av att lära känna en barnfamilj.

Kontakta: Marie Blomkvist Falkenö, diakon, 018-418 10 33 (mob), 0769-46 70 02 (sms) eller Annika Ekberg, barnmusiker 018-418 10 13.  

Språkcafé Funbo församlingshem

Umgås över kulturgränser, fika och hjälp till med språkträning. Du behöver inte vara någon expert, integration börjar när människor med god vilja möts.

När: Tisdagar kl 10.30-12.00
Var: Funbo församlingshem.  
Tid: Ca 1,5 timmar/pass, kom vid ett tillfälle eller flera gånger.
Specifika önskemål: Intresse av människor och språkträning.

Kontakta: Marie Blomkvist Falkenö, diakon, 018-418 10 33 (mob), 0769-46 70 02 (sms).

Språkcafé på Sävja Kulturcentrum

Umgås över kulturgränser, fika och hjälp till med språkträning. Du behöver inte vara någon expert, integration börjar när människor med god vilja möts.

När: Tisdagar kl 17.30-19.00.
Var: Biblioteket i Sävja Kulturcentrum.  
Tid: Du hjälper till en gång eller vid flera tillfällen.
Specifika önskemål: Intresse av människor och språkträning.

Kontakta: Kerstin Olsson, diakon 018-418 10 31 (mob) , 0707-57 19 38 (sms). 

Hjälp till vid större arrangemang i församlingen

Uppdraget kan handla om att fixa fika eller enklare måltider, duka, servera, ställa i ordning stolar och bord, diska. Du är även välkommen att bidra med din tid och kraft på kyrkfikat i samband med gudstjänst.

När: Aktuellt året runt. 
Var: Området Danmark Funbo församling.
Tid: Du hjälper till en gång eller vid flera tillfällen.
Specifika önskemål: vi söker personer som tycker om att skapa trivsel.

Kontakta: Regina Pärlemark, husmor i Sävja kyrka 018-418 10 10, 0706-07 14 04 (sms).

Det fikas mycket i kyrkan! Vill du hjälpa till och baka?

Vi söker dig som är intresserad av att, enskilt eller tillsammans med andra, baka fikabröd, kakor och annat gott till församlingens fikastunder, t.ex. till fikat efter gudstjänsterna i Sävja, Danmark eller Funbo.

När: Aktuellt året runt. 
Var: Området Danmark Funbo församling.
Tid: Du hjälper till en gång eller vid flera tillfällen.
Specifika önskemål: God hushållshygien. 

Kontakta: Regina Pärlemark, husmor i Sävja kyrka 018-418 10 10, 0706-07 14 04 (sms).

Sommarläger

Sommarläger/semesterdagar för familjer som av olika anledningar på egen hand har svårt att komma iväg på resa. Vi söker volontärer som gillar lägerliv tillsammans med människor i alla åldrar från olika kulturer. Vi leker, umgås, lagar mat, badar, sjunger.

När: 12-15 juni 2017
Var: Lägergård ett par timmars bussresa från Uppsala.
Tid: Fyra dygn, även en dag för planering.
Specifika önskemål: Intresse av människor och lägerliv.

Kontakta: Marie Blomkvist Falkenö, diakon, 018-418 10 33 (mob), 0769-46 70 02 (sms).