Foto: Magnus Aronson

VOX ungdomskör

En kör för dig som går på högstadiet eller gymnasiet. Man behöver inte kunna sjunga perfekt- vi lär oss tillsammans!

VOX - är kören för alla ungdomar 13-25 år som sjunger allt från gospel och pop till sakral klassisk körmusik (sopran, alt, tenor, bas). Obligatorisk medverkan vid 2-3 gudstjänster och konserter per termin. Kördagar, körinternat och resor kan förekomma.

Maria Watolla och Sabina Lilja

Tid: Onsdagar. Kvällsmässa 18.30 som övergår till rep ca 19.00-20.30.
Plats: Danderyds kyrka, Angantyrvägen 41 i Djursholm.
Ledare: Sabina Lilja och Maria Watolla
Kontakt och anmälan: Sabina Lilja, musiker