Meny

Verksamheten just nu

Med anledning av spridningen av Covid-19 har vi ställt om vår verksamhet. Sedan den 2 april blir det gudstjänst - men utan deltagande av gudstjänstbesökare. Det gäller inte dop, vigslar och begravningar.

All verksamhet som inte är nödvändig ur samhällsansvarssynpunkt pausas tills vidare. Kyrkans samhällsansvar i detta läget är att fortsätta driva förskolor, begravningsverksamhet och kyrkliga handlingar (främst begravningar) samt själavård. 

Stockholms biskop Andreas Holmberg uppmanat församlingarna i Stockholms stift att tills vidare inte kalla samman till offentliga gudstjänster där människor fysiskt samlas i kyrkorummet vid en bestämd tidpunkt. Detta gäller från och med torsdag 2 april, men omfattar inte dop, vigslar och begravningar. 

Inför påsken planerar vi att webbsända gudstjänster vilket vi kommer att berätta om dagarna innan påsk på hemsidan och på vår Facebook-sida.

Danderyds kyrka är öppen alla dagar 9-17.

Församlingens Hus är stängt för allmänheten. Detta för att bidra till en minskad smittspridningshastighet på samhällsnivå. Möjlighet till samtal med präst eller diakon finns för den som vill ha någon att prata med: Ring: 08-568 957 00 (växel).