Foto: Mats Loreman

Vårt första gröna steg!

Danderyds församling vill jobba aktivt för en hållbar värld. Första advent blev vi miljödiplomerade. Miljösamordnare Hanna Grimstedt fick ta emot diplomet. Nu går arbetet vidare!

På första advent var det dags! Danderyds församling fick diplom och blev miljöcertifierade i fas ett av tre faser. Diplomerare från  från Stockholms stift delade ut diplomet både i Gudstjänst med små och stora samt  i högmässan. 

En miljögrupp arbetar aktivt inom olika områden som kyrkogårdsförvaltning, fastighet, servering, kommunikation, förskola med mera. Bland annat har församlingen sett över energiförbrukningen och bil-och maskinpark, utökat källsorteringen med matkompostering och antalet bikupor har blivit fler.

Ett stort tack till alla som har bidragit med förbättringar inom sitt arbetsområde och tack till Hanna Grimstedt som håller ihop allt. Vi fick beröm av certifierarna och vi har redan genomfört delar som ingår i steg 2. Nu går arbetet vidare!