Foto: Malin Wrigstad

Världens största ekumeniska manifestation

Varje år i januari arrangeras den internationella ekumeniska böneveckan som samlar kristna i mer än 120 länder till bön. Temat för 2023 är: ”Gör det goda, sträva efter rättvisa” (Jesaja 1:17). (”Do good; seek justice” Isaiah 1:17). Ursprunget är ett samarbete mellan olika kristna kyrkor sedan 1908.

Måndag 16/1
16.10 Rosenkransen samt 16.30 Vesper (Romersk- katolsk tradition)
Birgittasystrarna, Burev. 22, Djursholm

Tisdag 17/1                      
19.00 Sångkväll och aftonbön  (Evangelisk-luthersk tradition)
Djursholms kapell, Danav. 9, Djursholm. 

Onsdag 18/1                    
19.00 Samtalskväll och bön  (Pentekostal tradition)
Grindtorpskyrkan, Grisndtorps skolgränd, Täby  

Torsdag 19/1                  
19.00 Mässa med ungdomar (Evangelisk-luthersk tradition)
Tibble kyrka, Attundav. 3, Täby.                              

Fredag 20/1                      
18.00 Gudstjänst (Reformert tradition)
Enebykyrkan, Enebytorg, Danderyd

Lördag 21/1                    
11.00 Georgisk-ortodox mässa, tvåspråkig liturgi (Ortodox tradition)
Petruskyrkan, Kyrkv. 27, Stocksund                                                                                                       
17.00 Kristen gemenskap (Evangelisk karismatisk tradition)
Sätraängskyrkan, Sjöbergsv. 32, Danderyd.

Söndag 22/1                  
15.00-16.45 Pop up-gospelkören repar. Hör av dig till sabina.lilja@svenskakyrkan.se om du vill vara med! Pop up-gospelkören sjunger sedan i gudstjänsten direkt efteråt.
17.00 Ekumenisk gudstjänst och kyrkkaffe. Jan Eckerdal, biträdande generalsekreterare i Sveriges kristna råd (se intervju nedan), Kristin Molander, pop up-gospelkör.
Danderyds kyrka, Angantryv. 41, Djursholm.    

Arrangör: Danderyd Täby Ekumeniska Råd.         

Årets tema och materialet har denna gång förberetts av Minnesotas kristna råd i USA och sedan framtagits tillsammans med Påvliga rådet för att främja kristen enhet och Kyrkornas världsråds kommission för Faith and Order.

Just Minnesota har under många år varit en av de platser i USA som härbärgerat flest rasistiskt motiverade orättvisor. Allt från massavrättningen år 1862 då 38 personer ur Dakotas urfolk hängdes, till mordet på den unge afroamerikanske mannen George Floyd år 2020.

Diskrimineringen av rasifierade personer har genom USA:s historia orsakat djupa revor mellan olika samhällsgrupper och olika idéer om ras har varit en av huvudorsakerna till den historiska kyrkosplittringen i landet. I andra delar av världen har andra icke-läromässiga faktorer fått liknande effekter. Kyrkornas världsråd försöker därför av tradition att hålla samman strävan efter kyrkornas enhet med strävan att laga revor, såsom exempelvis rasism, i hela mänskligheten.

Bönen för kristen enhet får en större tyngd när den äger rum mitt i kampen mot det som drar isär oss människor som alla är skapade med samma värdighet, till Guds avbild.

Minnesotas kristna råd, som redan har ett engagemang i dessa frågor, har genom sin arbetsgrupp tagit fram bibeltexter, böner, teman, gudstjänstordning med mera till 2023 års bönevecka för kristen enhet 

Historik
1846 startade Evangeliska alliansen en inom-protestantisk Bönevecka. 1908 föreslog den anglikanske prästen Paul Wattson i USA att man skulle samlas till bön för kristen enhet i januari varje år. 1966 blev Böneveckan ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd. Från 1975 framställs material från lokala ekumeniska grupper från olika delar av världen.