Var hälsad Maria

Körkonserter kring Marie Bebådelsedag i Danderyd och Vantör. Vantörs kyrka 26/3 kl 16 • Danderyds kyrka 27/3 kl 16.

Musik
Kompositioner över Ave Maria. J. Rheinbergers Messe in A, op 126.

Medverkande
VocAlice  (Danderyd)
Vox Nova  (Vantör)
Maja Wåhlin & Maria Resare, dir.
Stockholm Concert Orchestra