Foto: Jenny Sigeman

Välkommen Kristin

Danderyds nya kyrkoherde heter Kristin Molander. Söndagen den 10 november är det mottagningsmässa i Danderyds kyrka.

Danderyds nya kyrkoherde Kristin Molander började den 1 oktober. Söndagen den 10 november kl. 11.00 är det mottagningsmässa i Danderyds kyrka med Stockholms stifts nye biskop Andreas Holmberg. Det blir en glädjefylld festmässa för alla åldrar. Alla är välkomna - både till gudstjänst och till minglet i Församlingens Hus.

Många har mött Kristin vid dop, vigslar, begravningar och på konfirmationsläger. I Danderyds församling har Kristin även arbetat med gudstjänstutveckling och inom sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus. Dessutom är Kristin en välbekant person i Djursholms kapell som gästpredikant och terminspräst. Kristin Molander bor i Täby med sina tre barn. 

Kyrkorådet i Danderyds församling utsåg den 3 september Kristin Molander till kyrkoherde. Hon har arbetat som präst under 20 år och har haft anställningar både i församling, på Stockholms stift och på Svenska kyrkans nationella nivå.