Utställningar

I Församlingens Hus pågår ofta konstutställningar av personer som bor eller på något sätt är verksamma i Danderyd.  

Konstnärerna Rita Enskog och Greta Taflin visar måleri och teckning i Församlingens Hus från 15 oktober till 28 december. 

Vill du ställa ut? 
Välkommen att kontakta
Marie Smeds, 08-568 957 12, marie.smeds@svenskakyrkan.se