Samtalsgrupper för vuxna under hösten 2023

Vad är meningen med livet? Vad vill jag? Kan jag göra något för att påverka? Finns det några svar? Existentiell salong fortsätter med sammankomst en gång per månad och nu startar även Söndagsskola för vuxna och Bibeln och livet. Välkommen med!

Bibeln och livet

Vad kan Bibeln lära oss om livet idag? Hur kan Bibeln hjälpa oss att leva? Bibeln har tillkommit under nästan tusen år och är full av mänsklig visdom och erfarenhet men ställer oss också inför en del svåra frågor. Den här gruppen är för dig som vill närma dig eller fördjupa din relation till Bibelns berättelser. Prästen Ola Whistler Sahlén leder samtalen, men det är ett öppet forum med plats för både tro och tvivel. Inga förkunskaper krävs, bara nyfikenhet och en vilja att ta in nya perspektiv.

Tid: 19.15–20.45 varannan onsdag, start 6 september. 
Plats: Församlingens Hus 
Kontakt: ola.sahlen@svenskakyrkan.se    

Söndagsskola för vuxna

Efter högmässan på söndagar i samband med kyrkkaffet träffas vi för ett samtal om tro och liv. Sammanhanget riktar sig till dig som vill reflektera tillsammans med andra över dagens predikan – vad menade prästen egentligen med det där hen sa? Vad betyder dagens bibeltexter för mig? Ett forum där man får dela tankar och synpunkter och prata om sådant som berör. Samtalet leds av en präst, diakon eller församlingspedagog.

Tid: Söndagar 12.30–13.30, start 10 september. 
Plats: Församlingens Hus 
Kontakt: pontus.degreus@svenskakyrkan.se 

Existentiell salong

Vetenskap, samhälle och existens. Höstens salonger kretsar kring vår mentala inställning till samhällets utmaningar och möjligheter samt nödvändigheten av omställning. Samtalen leds av prästerna Henrik Mattsson och Randi Guldstrand i samarbete med Carl ”Charlie” Wahren. 

27 september - En lägesbestämning
Vilka är de stora utmaningarna just nu? Miljön, ekonomin, AI, utbildning, andlig utarmning. Vilka är våra möjligheter? Hur ska våra prioriteringar se ut? Vem ska göra vad? 

25 oktober - Att leva tillsammans i en värld av prövningar
Vi diskuterar begrepp som solidaritet, mod, måttfullhet, skuld och bot. 

22 november - Teknikens under – vår frälsning eller undergång?
Hur ska vi förhålla oss till den extremt snabba utvecklingen inom artificiell intelligens? Frågorna är stora och svåra men kan inte undvikas. 

Tid: 19.15–20.45
Plats: Församlingens Hus
Kontakt: henrik.h.mattsson@svenskakyrkan.se 

Katekumenat – en vuxen väg till tro

Längtar du efter att samtala om tro och liv? Söker du något som är större än du? Är du nyfiken på kristen tro? Katekumenatet är en samtalsgrupp där du som vuxen kan samtala om detta och mycket mer. Vi tar gruppens egna frågor och funderuingar som utgångspunkt. Katekumenatet finns i flera kyrkotraditioner och har sina rötter i den tidiga kyrkans dopundervisning. Här finns möjlighet att döpas och konfirmeras. 

Ny grupp startar 6 september 2023. 
Tid: varannan onsdag 17.00–19.00.
Maxantal: 12 personer. Grupperna är just nu fulla.
Plats: Församlingens Hus. 
Ledare: Randi Guldstrand och Henrik Mattsson, präster. 
Anmälan och kontakt: Randi Guldstrand, präst, randi.guldstrand@svenskakyrkan.se,
076-821 11 71. 

Konfirmation för vuxna

Blev det aldrig av att du konfirmerades som tonåring? Kanske är det något som du har tänkt att du skulle vilja göra – för att lära dig mer om kristen tro och få tid att fundera kring livets stora frågor. Tillsammans med andra som vill lära sig mer och uppleva vad kristen tro kan vara. Ny grupp planeras till våren 2024.

Kontakt: Henrik Mattsson, präst, 08-568 957 05, henrik.h.mattsson@svenskakyrkan.se

Andlig vägledning
Ingen ny grupp startas hösten 2023.