Samtalsgrupper för vuxna

Vad är meningen med livet? Vad vill jag? Kan jag göra något för att påverka? Finns det några svar? Välkommen att samtala och fundera tillsammans i Existentiell salong, Söndagsskola för vuxna, Bibeln och livet, Soppa och Gud, Katekumenat och konfirmation för vuxna.

Bibeln och livet 

Vad kan Bibeln lära oss om livet idag? Hur kan Bibeln hjälpa oss att leva? Bibeln har tillkommit under nästan tusen år och är full av mänsklig visdom och erfarenhet men ställer oss också inför en del svåra frågor. Den här gruppen är för dig som vill närma dig eller fördjupa din relation till Bibelns berättelser. Prästen Ola Whistler Sahlén leder samtalen, men det är ett öppet forum med plats för både tro och tvivel. Inga förkunskaper krävs, bara nyfikenhet och en vilja att ta in nya perspektiv.

Tid: 19.15–20.45 varannan onsdag.
Plats: Församlingens Hus 
Kontakt: Ola Whistler Sahlén, präst.
E-post: ola.sahlen@svenskakyrkan.se 

Söndagsskola för vuxna

Efter högmässan på söndagar i samband med kyrkkaffet träffas vi för ett samtal om tro och liv. Sammanhanget riktar sig till dig som vill reflektera tillsammans med andra över dagens predikan – vad menade prästen egentligen med det där hen sa? Vad betyder dagens bibeltexter för mig? Ett forum där man får dela tankar och synpunkter och prata om sådant som berör. Samtalet leds av en präst, diakon eller församlingspedagog.

Tid: Söndagar 12.30–13.30.
Plats: Församlingens Hus 
Kontakt: Pontus Degréus, församlingspedagog.
E-post: pontus.degreus@svenskakyrkan.se   

Katekumenat – samtal om liv och tro

Bibeln och livet

Samtalsgrupp för dig som är nyfiken på vad tro kan vara men också till dig som redan har en tro. Här finns utrymme för samtal om existentiella frågor och om hur kyrkan och Bibeln kan tala till oss i dag. 

Samtalen utgår från gruppdeltagarnas egna frågor och Katekumenatet kan leda till dop eller konfirmation för den som vill.

Just nu tar vi emot anmälningar för en ny grupp som startar i september 2024 med träffar varannan onsdag, 17.00-19.00 till maj 2025.
 
Ledare: Randi Guldstrand och Henrik Mattsson, präster. 
Anmälan och kontakt: Randi Guldstrand, präst.
E-post: randi.guldstrand@svenskakyrkan.se 
SMS: 076-821 11 71

Konfirmation för vuxna

Blev det aldrig av att du konfirmerades som tonåring? Kanske är det något som du har tänkt att du skulle vilja göra – för att lära dig mer om kristen tro och få tid att fundera kring livets stora frågor. Tillsammans med andra som vill lära sig mer och uppleva vad kristen tro kan vara.
Ingen grupp startas 2024. Ny grupp planeras till 2025. 

Kontakt: Henrik Mattsson, präst.
E-post: henrik.h.mattsson@svenskakyrkan.se 
Telefon: 08-568 957 05

Existentiell salong

Nya salonger kommer hösten 2024 och äger rum ca en tisdag i månaden 
kl 17.00 - 19.00

Tillsammans vill vi lyfta de stora problemen och den lilla människans potentiella roll, säger prästerna Henrik Mattsson och Randi Guldstrand som leder Existentiell salong i Danderyds församling.

Varje samtal har ett ämne som bottnar i vetenskapliga, samhälleliga och existentiella utmaningar. Angelägna frågor, men som också kan väcka en del rädsla och känsla av maktlöshet. Många vill vara med och ”rädda världen” men vi kanske hämmas eftersom det är så överväldigande. Förhoppningen är att vi trots allt kan sprida hopp och få en del nya insikter. 
Te och smörgås serveras.
Innan salongen är alla välkomna att delta i kvällsmässan i Danderyds kyrka  18:30.  

Andlig vägledning

Ingen ny grupp startas våren 2024.

Växaitro