Tro och existens

Vad är meningen med livet? Vad vill jag? Finns det några svar?Välkommen att delta i Andlig vägledning, bibelstudium, samtalsgrupper och retreater.

Andlig vägledning
Vad är den innersta önskan med mitt liv? Är det en fråga som skulle kunna vara din? Då kan samtal, bibelmeditationer och ledda meditationer inspirerade från den ignatianska andligheten i grupp vara något för dig. Vi söker svar på frågor som: Vem är jag? Vad längtar jag efter? Var finns Gud i mitt dagliga liv? Vart är jag på väg? Oberoende av tro eller icke tro är du välkommen att fundera över det som är din livsresa och söka efter det som är dina egna innersta önskningar med ditt liv. Vi söker också redskap, som skall hjälpa oss med de olika val som vi behöver göra i livet. Övningarna syftar till en inre frihet så att du alltmer kan komma till din rätt som den du är, i kärlek och tjänst för andra. Du är välkommen att komma de gånger du kan.
Tid: Tisdagarna 1/9, 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/10, 8/12 kl. 19.00.
Plats: Sätraängskyrkan.
Ledare: Ulla Axelsson 
Information: Rolf Häägg, 070-545 88 75. 

Bibelmeditation och bön
Välkommen att be och meditera. Under fyra kvällar övar vi oss i att lyssna till vad
bibelns texter har att säga oss i våra liv.
Tid: torsdagarna 17 september, 15 oktober, 12 november och 3 december 20.00-21.00.
Plats: Församlingens Hus.
Ledare: Elisabet Munro, präst, elisabet.munro@svenskakyrkan.se  

Gud:Jakten
Var söker vi svar på våra existentiella frågor i ett sekulariserat samhälle? Joel Halldorf, skribent och kyrkohistoriker skriver i sin senaste bok om sökandet efter Gud, meningen och det heliga i vår tid. 
Tid: Ej klart
Plats: Församlingens Hus
Ledare: Randi Guldstrand, präst, randi.guldstrand@svenskakyrkan.se 

Går bibeln att använda idag?
Om bibelns betydelse och hur den tolkats genom historien.
Tid: torsdagarna 10 september, 8 oktober, 5 november och 10 december 20.00–21.00.
Plats: Församlingens Hus
Ledare: Kristin Molander, präst, kristin.molander@svenskakyrkan.se 

Meditation under valven
Rogivande meditation i Danderyds kyrka ledd av Stefan Holmberg, erfaren meditationsvägledare. Här kan både erfarna och nybörjare delta, du kan sitta på en
stol eller meditationspall. Ingen anmälan. Kom när du kan. Enkel fika med te och skorpor.
Tid: Torsdagarna 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11 och 19/11 kl. 18.00–18.45.
Plats: Danderyds kyrka.
Kontakt: Estelle Wiesel, diakon. 08-568 957 29 eller estelle.wiesel@svenskakyrkan.se 

Män emellan
Samtalsgrupp för män.
Tid: Lördagarna 29/8, 12/9, 3/10, 24/10, 14/11, 5/12 kl. 10.00. 
Plats: Gula rummet bredvid Sätra prästgård.
Kontakt: Johan Olsson, 070-249 00 75. 

Människan – kung eller djur?
Teologiska samtal om vilka vi är egentligen. Tanken att människan är skapad till
Guds avbild är central i västerländsk idétradition. Vanligtvis har man tolkat detta som att människan är överordnad djuren och att denna överordning utgör en garant för människovärdet. Måste man tolka det så? Är det ens en önskvärd tolkning? Att med öppet sinne samtala och närma sig dessa frågor kan vara början på en förnyad och fördjupad relation till tron.
Tid: torsdagarna 24 september, 22 oktober, 26 november och 17 december 20.00–21.00.
Plats: Församlingens Hus.
Ledare: Ola Whistler Sahlén, präst, ola.sahlen@svenskakyrkan.se 

PO Enqvist ur ett teologiskt perspektiv
Under våren 2020 dog en av Sveriges populära författare, P O Enquist. Genom sin
uppväxt i den norrländska väckelsebygden var hans språk starkt präglat av en religiös föreställningsvärld. Även om han själv inte ansåg sig vara någon troende människa behandlade han i sina böcker ofta teman som utgick från de stora teologiska frågorna så som synd, skuld, frälsning och nåd. Vilka böcker som tas upp
kommuniceras i början av hösten via Facebook eller mejl.
Intresseanmälan till jenny.karlsson@svenskakyrkan.se.
Tid: torsdagarna 3 september, 1 oktober, 29 oktober och 19 november 20.00–21.00.
Plats: Församlingens Hus.
Ledare: Jenny Karlsson, präst, jenny.karlsson@svenskakyrkan.se 

Retreat
En dag då du får vara i tystnad tillsammans med andra. Vi inleder och avslutar dagen med en andakt. Det blir musik, meditationspass och avslappningsövningar där du kan vara sittande eller liggande.Möjlighet till massage (kostnad 100 kr). Frukost och lunch äter vi under tystnad. Runt Petruskyrkan finns fina promenadvägar. I kyrkorummet finns plats för läsning och vila under hela dagen. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet. Du deltar i dagens aktiviteter efter egen önskan. Det är lämpligt att ha bekväma kläder, värmande kofta och mjuka skor.
Plats: Petruskyrkan, Kyrkvägen 27 i Stocksund
Tid: Lördag 17 oktober 10.00-16.00.
Kostnad: 100 kr (frukost och lunch). Betalning kontant eller med Swish.
Anmälan/kontakt: diakon Estelle Wiesel estelle.wiesel@svenskakyrkan.se eller 08-568 957 29.

Sorgegrupper
Här kan du dela erfarenheter med andra i liknande livssituation.

Sorgegrupp för dig som förlorat en anhörig
Tid: Fem söndagseftermiddagar, en gång i månaden.
Plats: Församlingens Hus.
Ledare: Peter Sandin, 08-568 957 42, peter.sandin@svenskakyrkan.se .

Sorgegrupp för dig som separerat
Tid: Torsdagar 24/9, 22/10, 19/11, 17/12, 20.00–21.00.
Plats: Församlingens Hus.
Ledare: Kristin Molander, 08-568 957 01, kristin.molander@svenskakyrkan.se