Tro och existens

Vad är meningen med livet? Vad vill jag? Finns det några svar?Välkommen att delta i Andlig vägledning, bibelstudium, samtalsgrupper och retreater.

Katekumenat – en vuxen väg till tro

Längtar du efter att samtala om tro och liv? Söker du något som är större än du? Är du nyfiken på kristen tro? Katekumenatet är ett sammanhang och en grupp där du som vuxen kan samtala och reflektera över livet. Gruppen passar dig som längtar efter fördjupning oavsett tidigare erfarenhet av kyrkan.
Katekumenatet finns i flera kyrkotraditioner och har sina rötter i den tidiga kyrkans dopundervisning. Här finns möjlighet att döpas och konfirmeras.
Tid: varannan tisdag 17.30–19.30.
Maxantal: 12 personer.
Start 8 februari. Vi börjar med en smörgås och kaffe.
Plats: Församlingens Hus. 
Ledare: Randi Guldstrand och Ola Whistler Sahlén, präster. Susan Bergkvist, diakon.
Anmälan och kontakt: Randi Guldstrand, präst, randi.guldstrand@svenskakyrkan.se,
076-821 11 71. 

Andlig vägledning

Fördjupa din gudsrelation och samtala om tro och dess betydelse i ditt liv. Välkommen till bibelmeditationer och samtal i grupp inspirerade av den ignatianska andligheten, utvecklad av jesuitprästen Ignatius av Loyola på 1500-talet.
Plats: Församlingens Hus.
Tid: tisdagarna 8 februari, 22 februari, 8 mars, 22 mars, 5 april, 19 april, 3 maj
och 17 maj 18.00–19.30. Ingen kostnad.
Maxantal: 10 personer.
Ledare: Ulla Axelsson och Elisabet Munro
Anmälan: senast 1 februari till elisabet.munro@svenskakyrkan.se

Sinnesrogudstjänst

En enkel gudstjänst med ljuständning och förbön där den som vill delar med
sig av sitt liv.
Tid: Tisdagarna 23 november, 7 december 2021, 18 januari, 1, 8 och 22 februari, 8 och 22 mars 2022 kl. 19.30–20.00.
Plats: Danderyds kyrka. 

Kristendomens historia

Tid: torsdag 9 december 2021 kl. 19.45
Plats: Församlingens Hus.

Läs Bibeln tillsammans!

Den barmhärtige samariern, vänd andra kinden till, himmelriket är som ett senapskorn, du ska älska din nästa som dig själv. Bibelns ord och berättelser präglar hela vår historia och vår kultur. Genom att läsa, studera och samtala får vi möjlighet att förstå vårt samhälle och våra värderingar på ett djupare plan. Välkomna att delta i vårens kursverksamhet om Bibeln och dess betydelse. Ingen föranmälan krävs. Ta gärna med din egen Bibel.
Tid: Torsdagarna 17 februari, 3, 17 och 31 mars, 14 och 28 april 2022 kl. 19.45–21.15.
Plats: Församlingens Hus
Ledare: Kristin Molander, präst och Henrik Mattsson, präst. 

Män emellan 

Samtalsgrupp för män som träffas en gång i månaden. 
Tid: lördag 11 december kl. 9.30-12.00 
Plats: Vagnslidret bredvid Sätraängskyrkan.