Terttu Lindqvist

Vägvisande Guds moder (Maria med Jesusbarnet)

Titel: Vägvisande Guds moder (Maria med Jesusbarnet)
Teknik: Ikonen är målad med äggtempera färger. Guld är bladguld.

Privat ägo

Kontakt: Terttu Lindqvist, 076-8265041, terttu.li@outlook.com

Ikon med heliga Maria och Jesusbarnet