Foto: Christina Högberg

Sverigedemokraterna

Hans-Åke Larsson är en av tre personer som ställer upp i kyrkovalet för Sverigedemokraterna i Danderyd. Här får du en presentation av deras program.

1.Vilka tre frågor är viktigast för er nomineringsgrupp och varför?
a) Kyrkans identitet, den svenska kyrkan har över tid tappat sin identitet.
b) Kyrkomiljöerna, att slå vakt om det som våra förfäder skapat.
c) Att stoppa medlemsflykten från Svenska kyrkan genom att avpolitisera kyrkans verksamhet.

2.Vad har ni för mål och hur vill ni arbeta för att nå målen?
Vi kommer aktivt att driva frågor som stärker den traditionella svenska kyrkans kärnverksamhet. En viktig del i det är att arbeta för en avpolitisering av kyrkans verksamhet. Vi vill t.ex. inte har kyrkan skall lägga sig i frågor som rör migration, detta gäller även på lokal nivå. Vi har som mål att svenska kyrkan i Danderyd skall avsluta alla samarbeten med organisationer som har en politisk agenda.  
Vi vill även stärka kopplingen mellan skolan och de lokala kyrkorna.  De här frågorna kommer vi att aktivt driva i kyrkofullmäktige, och via informationskampanjer.

 3.Vad är Danderyds församlings uppgift i Danderyd idag?
Bevara våra traditioner och föra dem vidare.

4.Tre ord som beskriver framtidens kyrka.
Tro, hopp och tradition.

5. När jag besöker kyrkan vill jag bli berörd av...
stillheten som gör att jag får ro, att jag känner att någon ser mig, att jag kan be för de mina och tänka på mina föräldrar och nära vänner som inte finns med oss längre. 

Hemsida: danderyd.sd.se

Kontakt: Hans-Åke Larsson 

Dessa kan du rösta på i kyrkovalet: kandidatvisning.svenskakyrkan.se