Foto: Magnus Aronson

Stjärnvandring 19 september

Vi startar i Jacobs kyrka med mässa kl 10 och sen vandrar vi utmed Brunnsviken till Bergshamra.

Sjärnvandringen 19 september

Vi startar i Jacobs kyrka med mässa kl 10 och sen vandrar vi utmed Brunnsviken till Bergshamra. Där tar vi T-bana till Mörby Centrum och går ner till Danderyds kyrka. Tema ”Walk for future”.

För mer information kontakta: Estelle Wiesel, diakon
estelle.wiesel@svenskakyrkan.se