Ställ ut på Danderyds vårsalong 2021

Vårsalongen är en konstutställning som står öppen för alla skapande själar med Danderydsanknytning att delta i. Vårsalongen 2021 pågår från 21 januari till 5 mars i Församlingens Hus. 2021-års tema är NÄRA & KÄRA

Danderyds Vårsalong 2021 
Vårsalongen 2021 är öppen för alla konstnärliga uttryck och tekniker så länge verket går att hänga på våra betongväggar. Ingen deltagaravgift. Du ska själv ha skapat ditt konstverk.

·         Tema: NÄRA & KÄRA.
·         Ett verk per konstnär.
·         Upphängning: Verket ska ha en stabil upphängning så att det kan hängas upp på en krok. Tavlor utan upphängning kommer inte med på utställningen.
·         Information att lämna: Ditt namn, kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post), titel på konstverket, material och teknik, storlek/mått på ditt konstverk, pris,  en kort presentation på max 500 ord av konstverkets koppling till temat Nära& kära, en presentation av dig och ditt konstnärskap i A4-format.

Anmälan senast 8 januari 2021 till Marie Smeds, 08-568 957 12, marie.smeds@svenskakyrkan.se.

Inlämning av verk inför hängning: måndag 11 januari – tisdag 12 januari kl 09.00-17.00.

·         Vernissage: torsdag 21 januari kl 16.00-19.00.
·         Hämtning/utlämning av ditt konstverk: måndag 8 mars kl 16.00-19.00. Soppa serveras.