Foto: Magnus Aronson IKON

Ställ upp i kyrkovalet!

Klappar ditt hjärta för Danderyds församling? Vill du vara med och ta ansvar som förtroendevald i Danderyds församling? Du kan gå med i en befintlig grupp eller bilda en egen.

Söndagen den 19 september 2021 är det kyrkoval. Vill du vara med och ta ansvar som förtroendevald i Danderyds församling? Har du kompetens i frågor som rör organisation, verksamhet, fastighet eller kanske personal? Känner du kärlek till Danderyds församling och ser vilken betydelse kyrkan har för många människor? 

Du kan gå med i en befintlig grupp eller bilda en egen. Senast 15 april 2021 ska nya grupper registreras. För att ställa upp måste du vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 18 år på valdagen. 

Så styrs Danderyds församling.

Marie Smeds är valsamordnare i Danderyds församling. Välkommen att höra av dig till henne med dina frågor. 
Telefon: 08-568 957 12 
E-post: marie.smeds@svenskakyrkan.se  

Läs mer om du vill kandidera i kyrkovalet
Läs mer  om du vill bilda nomineringsgrupp

Nomineringsgrupper i Danderyds församling 

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (S)
Kontakt: Bodil Ström, bodilc.strom@gmail.com, 070-243 03 26.
Hemsida: socialdemokraternadanderyd.se 

Borgerligt alternativ (BorgA)
Kontakt: Olle Reichenberg, ordförande. olle.reichenberg@danderyd.se 
073-807 00 10. 
Hemsida: borgerligtalternativ.nu

Centerpartiet (c)
Kontakt: Lukas Johannesson, lukas.johannesson@centerpartiet.se 
070-715 56 10
Hemsida: centerpartiet.se

Demokrati i Danderyds församling (DiDf )          
Hemsida: didf.se

POSK Danderyd - för Kyrkans framtid  
Kontakt: Peo Lannerö, peo@lannero.com 
070-720 03 00 
Eva Lannerö, eva.lannero@interfilm.se 
070-584 04 84   
Olof Bergendal, olof.bergendal@gmail.com   
076-2518906 
Hemsida: posk.se/danderyd

Liberaler i Danderyds församling (LiDF)
Kontakt: Lars-Gunnar Wallin, wallinlarsgunnar@gmail.com 
070-5717821
Hemsida: danderyd.liberalerna.se

Sverigedemokraterna (sd) 
Kontakt: Hans-Åke Larsson, hans-ake.larsson@sd.se
070-641 42 56
Hemsida: danderyd.sd.se