Sorgen utan blommor

I höst startar vi en sorgegrupp vid skilsmässa. En självhjälpsgrupp där delandet och bärandet får bli ett stöd i processen att rikta om sitt liv. För det går.

Att bryta upp ett äktenskap, att förlora den familj man hade, att släppa alla de drömmar man vårdat – sorgen vid en skilsmässa kan vara avgrundsdjup, förlamande och becksvart. Men kondoleansbreven är få, blombuketter och matpaket likaså, förväntningar om att man ska ”gå vidare” starka. Behöver du berätta din berättelse, behöver du få lyssna på andras berättelser, behöver du få hjälp med att förstå dina egna tankar och känslor? I höst startar vi en sorgegrupp vid skilsmässa. En självhjälpsgrupp där delandet och bärandet får bli ett stöd i processen att rikta om sitt liv. För det går.
Tid: torsdagarna 24/9, 22/10, 19/11 och 17/12 kl. 20.00-21.00
Plats: Församlingens Hus
Samtalsledare: Kristin Molander, kristin.molander@svenskakyrkan.se