Foto: Christina Högberg

Socialdemokraterna

Bodil Ström är en av fem personer som ställer upp i kyrkovalet för Socialdemokraterna i Danderyd. Här får du en presentation av deras program.

1. Vilka tre frågor är viktigast för er nomineringsgrupp och varför?
- att all barn- och ungdomsverksamhet är avgiftsfri så att den som önskar delta aldrig stoppas av att det inte finns pengar.
- att kyrkan ordnar aktiviteter och möjlighet till samvaro för våra äldsta Danderydsbor för att bryta isolering och tristess, extra viktigt nu efter pandemin.
- att kyrkan fortsätter sin uppsökande verksamhet bland våra nya kommuninvånare.


2. Vad har ni för mål och hur vill ni arbeta för att nå målen?
Vårt mål är en öppen, inkluderande och välkomnande kyrka. Vi vill hjälpa till att forma kyrkan genom vårt deltagande i valet. Socialdemokraterna värnar alla goda krafter i samhället och vet att vi tillsammans skapar det samhälle vi vill ha.

3. Vad är Danderyds församlings uppgift i Danderyd idag?
Vi ser att Danderyds församlings uppgift idag är att skapa gemenskap och sammanhang för Danderydsborna. Att ta tillvara alla våra fina kyrkor, lokaler och begravningsplatser så framtida generationer får tillgång till dem. Men kyrkan är också en arbetsplats med många utmaningar och ska värna personalens hälsa och utveckling.

4. Tre ord som beskriver framtidens kyrka.
Framtidens kyrka är delaktig i samhällsfrågor, ställningstagande när nöden kräver så och alltid på den lilla människans sida.

5. När jag besöker kyrkan blir jag berörd av…
…stillheten, det storslagna och musiken. 

Hemsida: socialdemokraternadanderyd.se 

Kontakt: Bodil Ström, bodilc.strom@gmail.com, 070-243 03 26. 

Dessa kan du rösta på: kandidatvisning.svenskakyrkan.se