Foto: Magnus Aronson_ikon

Sjukhuspräst med samordningsansvar på Danderyds sjukhus

Sjukhuskyrkans uppdrag är att stödja och hjälpa, vara bärare av mod och hopp i livets alla skeden. Nu söker vi dig som vill arbeta som präst på Danderyds sjukhus!

Sjukhuskyrkan finns för att skapa tid och rum för de livsfrågor som aktualiseras i samband med sjukdom eller sjukhusvistelse. Arbetet är ekumeniskt och förmedlar kontakt med kyrkor, samfund och religioner. Sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus finns till för patienter, närstående och personal. 

Danderyds sjukhus är ett av de största akutsjukhusen i Sverige och bedriver universitetssjukvård med utbildning och forskning kring våra vanligaste folksjukdomar. 
Läs mer om Danderyds sjukhus: www.ds.se/om-oss/om-ds/ 

Beskrivning av tjänsten:

  •           erbjuda samtal och själavård till patienter, närstående och personal. 
  •           leda reflektionsgrupper med personal.
  •           leda och medverka i utbildningar som rör etik, existentiella frågor och krisbearbetning.
  •           arbeta med krishantering genom Sjukhuskyrkan och i samarbete med sjukhusets och regionens samlade krisstöd.
  •           samverka med sjukhusets olika professioner i olika projekt och aktiviteter
  •           ha beredskap - för närvarande en till två veckokvällar samt var tredje helg. 
  •           75 % av tjänsten är förlagd till Sjukhuskyrkan och i övriga 25 % ingår att leda gudstjänster och kyrkliga handlingar i församlingens kyrkor. 
  •           leda och fördela arbetet i Sjukhuskyrkan.
  •           är kontaktperson för stifts- och nationell nivå samt ansvarar lokalt för kontakter med sjukhusledning.
  •           som samordnare stämmer du regelbundet av med kyrkoherden samt med ordföranden för Stockholms Frikyrkoråd. 

Du som söker är en praktisk teolog som är orädd att gå in i sammanhang som kräver improvisation och kreativitet, har lätt att möta människor i utsatta situationer och tycker om att reflektera och dela med dig av dessa erfarenheter. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med institutionssjälavård. Det är också meriterande att ha arbetat som präst i en samarbetskyrka eller i samverkan med andra aktörer. 

Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och roligt arbete, där du kan göra skillnad. Hos oss får du också möjlighet att delta i konferenser och utbildningar som bidrar till det gemensamma lärandet. 

Tjänsten är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse.  

Vi intervjuar vartefter ansökningar kommer in. Välkommen med din ansökan senast 30 november 2021 med CV och personligt brev. Märk din ansökan ”Sjukhuspräst”  
Epost: danderyd.ansokan@svenskakyrkan.se  

För mer information:
Kyrkoherde Kristin Molander 
Tfn 08-568 957 01
Epost: kristin.molander@svenskakyrkan.se