Foto: Magnus Aronson IKON

Sinnesromässa

Längtar du också efter sinnesro och hopp? Du är inte ensam. Vi är många som behöver det. Välkommen till tisdagsmässa med sinnesro och hopp.

Kyrkorummet är fyllt av stilla musik, dämpad belysning och levande ljus. Någon  delar med sig av en berättelse från sitt liv, en bön, en bibelberättelse eller kanske en berättelse utifrån en bild eller ett fot. Mässan har en enkel form med återkommande psalmer. 

Under nattvarden finns möjlighet till ljuständning i koret och enskild förbön vid  altarringen med smörjelse av olja i pannan. 

Sinnesrobönen känner många till och den finns med i gudstjänsten.
”Gud, ge mig sinnesro att 
acceptera det jag inte kan 
förändra, mod att förändra 
det jag kan och förstånd att 
inse skillnaden.”

Tid: Tisdagar kl. 19.30 med början 8 mars till och med 17 maj. 
Plats: Danderyds kyrka.
Kontakt: Elisabet Munro, präst, och Susan Bergkvist, diakon