Foto: Magnus Aronson_ikon

Sinnesrogudstjänst

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Nu börjar vi med Sinnesrogudstjänst i Danderyds kyrka. En enkel gudstjänst med ljuständning och förbön. En plats där den som vill delar med sig av sitt liv. 

Tid: tisdagarna 26/10, 9/11, 23/11 och 7/12 kl. 19.30 
Plats: Danderyds kyrka 

Kontakt:
Elisabet Munro, präst,
Susan Bergkvist, diakon,