Foto: Jenny Sigeman

Shirley Tommos

Neil det första barnbarnsbarnet

Titel: Neil det första barnbarnsbarnet
Teknik och mått: väv, 90x57 cm

Privat ägo

Kontakt: Shirley Tommos, 08-755 45 45

Vävd av Shirley Tommos på speciell yllevarp som Barbro Nilson, min lärare, hade fått från England. Vi var uppmuntrade att väva glest för att hinna med kursen, vävning var bara ett av många ämnen. Vävd på Konstfack 1956/57 då Konstfack låg på Sergelgatan, mitt i city, innan de stora rivningarna.

 

Ansikten i väv
Ansikten i väv Foto: Jenny Sigeman