Foto: Lotta Kühlhorn

Separation i Livet

- Jag förlorade mitt tal, halva min vikt och min lust att leva vidare. Så berättar författaren Birgitta Lindqvist när hon lämnades av sin man. Men hur går man vidare?

Att separera påverkar oss så starkt oavsett om det handlar om ett sprucket äktenskap, sjukdom eller geografiskt avstånd. Efter 36 år kom skilsmässan som en chock för författaren Birgitta Lindkvist. Rut Niska Säfström och hennes man blev separerade på grund av en demensdiagnos och corona. Alex och Naima valde att göra en skilsmässoritual som avslut på deras äktenskap. Prästen Ola Whistler Sahlén och psykologen Åsa Kruse ger dig redskap för vad man kan göra när man drabbas av en kris. Läs om detta i Livet. 

Här finns också höstens konserter, samtalsgrupper, föreläsningar, pilgrimsvandringar och mycket annat. Det mesta hoppas vi ska kunna genomföras - men det finns en del aktiviteter som kanske måste skjuta på eller ställa in utifrån Folkhälsoinstitutets riktlinjer. På hemsidan hittar du aktuell information. 

Välkommen att läsa Livet här Separation i Livet, nr 3 2020

Livet är en tidning som ges ut av Danderyds församling fyra gånger per år - till alla hushåll i Danderyds kommun och till prenumeranter. Du kan även hämta Livet i kyrkor och församlingslokaler. Varje nummer har ett tema men här hittar du även musikprogram, föredrag, gudstjänster och annat som händer i Danderyds församling.