Foto: Christina Högberg

POSK (tidigare För kyrkans Framtid)

Emma Svedenblad är en av tjugo personer som ställer upp i kyrkovalet för POSK (Politiskt obundna i Svenska kyrkan) i Danderyd. Här får du en presentation av deras program.

1. Vilka tre frågor är viktigast för er nomineringsgrupp och varför?
Partipolitiskt obundna: Kyrkan ska vara fri från partipolitik och ledas av ideellt engagerade med intresse för församlingens verksamheter.

Barn och Unga: Kyrkan ska satsa på barn och unga och vara en självklar plats för alla åldrar.

Gudstjänst: Kyrkan är grunden för kristens tro och för allt som kristna kan göra tillsammans. Gudstjänsten är ett uttryck för tro och gemenskap.

 2. Vad har ni för mål och hur vill ni arbeta för att nå målen? 
Svenska kyrkans existens och framtid bygger på medlemmarnas delaktighet. Därför anser POSK att ett ökat ideellt engagemang är viktigt och något vi strävar efter. Genom att se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv, kommer vi arbeta för att nå målet.

3. Vad är Danderyds församlings uppgift i Danderyd idag?
Församlingens uppgift idag är att vara en mötesplats för alla åldrar. En trygg gemenskap där gudstjänsten är kyrkans nav och där en får växa som människa och kristen tro får fördjupas.

 4. Tre ord som beskriver framtidens kyrka.
Gemenskap i Gud

 5. När jag besöker kyrkan blir jag berörd av…
Mötet med Gud, andra människor och mig själv. 

Hemsida: www.posk.se/danderyd

Kontakt: 
Kontakt: Peo Lannerö, peo@lannero.com 
070-720 03 00 
Eva Lannerö, eva.lannero@interfilm.se 
070-584 04 84   
Olof Bergendal, olof.bergendal@gmail.com   
076-2518906  

Dessa kan du rösta på i kyrkovalet: kandidatvisning.svenskakyrkan.se