Pilgrimsvandra i allhelgona

Välkommen med på en vandring som börjar på Djursholms begravningsplats och avslutas vid Danderyds kyrka - söndag 6 november 13.00-16.00.

Samling vid Altorps kapell, Djursholm, och sedan vandrar vi genom Djursholms vackra begravningsplats till Danderyds kyrka. Vi gör stopp för reflektioner om livet och döden, om naturens höst och vila, livets kretsgång. 

Det finns möjlighet att fika i Församlingens Hus när vi kommer fram och att avsluta dagen med en musikgudstjänst i Danderyds kyrka kl. 16.00. Hovsångerskan Hillevi Martinpelto, sopran, Anders Jakobsson, violin, Anders Ölund, orgel & piano, samt Kristin Molander, präst, medverkar i gudstjänsten.

Kläder efter väder och ta gärna med egen fika som vi äter vid ett av stoppen. Ingen anmälan.

Vandringens längd: ca 5 km
Tid:  Söndag 6 november kl. 13.00-ca 16.00. 
Plats: Djursholms begravningsplats, Ymerv. 55, Djursholm.