Pengarna eller livet 6/10

En kväll med Mats Svegfors som bland annat kommer att prata om begreppet tillväxt. Tillväxt beskrivs ofta som något ont eller som gott. Hur sätter vi tillväxten i relation till att vi ska förvalta vårt pund?

Vad är tillväxt? Handlar det bara om pengar? Är tillväxt något ogudaktigt eller något gott? Tillväxt är omdiskuterat och kopplas ofta till konsumtion och klimatfrågor men kan också kopplas till fler jobb och välfärd.

Mats Svegfors, välkänd mediaprofil, bland annat tidigare chefredaktör för Svenska Dagbladet, landshövding i Västmanland och VD på Sveriges Radio hjälper oss att se på tillväxt från flera perspektiv. 

Ingen anmälan - ingen avgift

Tid och plats

Torsdag 6/10 kl. 18.30 i Församlingens Hus, angantyrv. 39